Jazyková olympiáda v Lounech

Dne 24. března 2015 se čtyři žáci naší školy společně s Ing. V. Vágnerovou, učitelkou němčiny, zúčastnili Jazykové olympiády SOŠ v Lounech. Soutěž, která probíhala na místní Obchodní akademii a Střední odborné škole gen. F. Fajtla, byla určena žákům 1. –  3. ročníků středních odborných škol Ústeckého kraje. Soutěže se zúčastnilo 17 němčinářů a 31 angličtinářů z Ústeckého kraje. Obsah olympiády se svým složením blížil státní maturitě. Kristýna Knopová (2. OA) a Josef Šišulák (3. MS) reprezentovali školu v němčině, dvě žákyně z 3. OA Nela Habenichtová a Barbora Slámová reprezentovaly školu v angličtině.Děkujeme žákům za reprezentaci školy a blahopřejeme Barboře Slámové za obsazení 6. – 7. místa v soutěži angličtinářů.

Mgr. Michal Stejskal