Život pod střechou – 13. ročník soutěže Velux ve školním roce 2016/17

V letošním školním roce se konal již 13. ročník soutěže společnosti Velux Česká republika, s.r.o. pro studenty středních průmyslových škol stavebních. Soutěž je určena pro studenty, kteří v rámci osnov výuky zpracovávají projekt rodinného, nebo bytového domu. Účelem soutěže je podpořit práci studentů na projektech a současně také možnost sdílet zkušenosti se zpracováním tohoto tématu.

Předmětem soutěže jsou projekty domů, kde denní světlo a přísun čerstvého vzduchu přichází do objektu střechou prostřednictvím výrobků Velux. Současně představují takové řešení, které je energeticky efektivní a zabezpečí trvale optimální vnitřní prostředí pro zdravé a pohodlné užívání.

Letos byly vyhlášeny 2 kategorie – rodinný dům na určeném pozemku a nově freestyle – jakýkoliv typ stavby.

Cílem soutěže je podpora budoucích architektů a projektantů se zaměřením na kreativní návrhy staveb s kvalitním vnitřním prostředím.

Do celostátního kola postoupily z naší školy letos práce Josefa Hajma ze 4. ročníku a dále práce Michala Fencla a Daniely Bartůňkové ze 3. ročníku.

Soutěžící byli pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků, které proběhlo 15. 6. 2016 v Místodržitelském paláci v Brně. Všichni si také mohli prohlédnout vystavené soutěžící práce. Účastníci soutěže měli zároveň možnost vzájemně sdílet a konfrontovat své zkušenosti, a to i s odborníky v porotě.

Do soutěže byly přihlášeny přes desítky soutěžících ze středních stavebních škol z celé České republiky.

Děkujeme za účast všem soutěžícím studentům.

Všechny soutěžní i oceněné práce a další informace je možné si prohlédnout na stránkách www.velux.cz v Odborné sekci pro architekty a projektanty v odkazu Soutěže, nebo na facebooku https://www.facebook.com/zivotpodstrechou/?ref=hl

Ing. J. Frlausová