Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení

V souladu s § 60 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji na 1. září 2017 čtvrté kolo přijímacího řízení. Přihlášky ke studiu přijímáme do 30. srpna 2017.

kritéria 4. kola přijímacího řízení