Ekonomický tým 2017

Dne 17. 10. 2017 se konala v budově Obchodní akademie Teplice krajská ekonomická a účtařská soutěž pro žáky 4. ročníků OA Ekonomický tým. Soutěže se zúčastnilo 10 týmů z 8 středních odborných škol Ústeckého kraje. Naši školu reprezentovalo družstvo žákyň čtvrtého ročníku pod vedením vyučujících odborných předmětů. Soutěž měla tři části. První část spočívala v testové úloze na PC, druhá část v písemné elektronické komunikaci. Ve třetí části si účastníci připravili prezentaci na téma „Přínos průmyslových zón Ústeckého kraje“. V hodnotící porotě zasedli zástupci z praxe, Ing. Toman z ČSOB a Ing. Doležal z Edgewellu. Zvítězilo družstvo z Evropské akademie Děčín.

ekonomický tým 1 ekonomický tým 3 ekonomický tým 2