Školní kolo olympiády v angličtině

V pondělí 22. ledna 2018 se na naší škole konalo školní kolo olympiády v angličtině .22 žáků všech oborů z 1. – 3. ročníku se 45 minut věnovalo vypracování testu, který obsahoval různá cvičení, např. napsat názvy povolání, poznat významné budovy v Londýně, rozlišovat britskou a americkou angličtinu, vybrat vhodnou restauraci, vyplnit krátký gramatický test atd. Mezi nejlepší soutěžící patří z 1. MS Martin Záruba, 2. A Tadeáš Černý a 3. SM Tomáš Řezáč. Dva nejlepší postupují do okresního kola v Chomutově, kde budou 7. 2. 2018 ve Středisku volného času „Domeček“ reprezentovat naši školu. Učitelé anglického jazyka se těší na hojnou účast v soutěži i v příštím školním roce. Mgr. Michal Stejskal