Odborný seminář o používání výrobků KB – BLOK systém

Dne 9. 4. 2018 navštívily naší školu dvě zástupkyně firmy KB – BLOK systém, s.r.o., paní Ing. Barbora Bláhová z technického oddělení a obchodní zástupkyně Nikola Liscová. Důvodem návštěvy byl odborný seminář na téma využívání výrobků KB – BLOK systém. Paní Ing. Bláhová žákům nejprve představila firmu, její historii, způsob výroby betonových výrobků. Promítla rozmanitý sortiment výrobků s využitím pro konstrukce, jako jsou stěny obvodové, nosné, nenosné, výplňové, příčky, obkladové materiály, ztužující věnce, překlady, stropní konstrukce, základové konstrukce, střešní krytinu, atd. Uvedla, že se v závodě KB ‑ BLOK Postoloprty vyrábí i tvarovky pro zahradní architekturu, opěrné zdi a plotové prvky. Celý výklad byl doplněn i fotkami s již hotovými rodinnými domy, stavbami občanské vybavenosti a zahradní architektury. Závěrem se zmínila o soutěži pro žáky 3. a 4. ročníků pod názvem „Navrhni dům z KB – BLOKU“.