Centrum stavitelského dědictví v Plasích

Žáci Střední průmyslové školy stavební Kadaň navštívili Centrum stavitelského dědictví v Plasích. Centrum je součástí Národního technického muzea.

Centrem nás provázeli místní průvodci. Nejprve se žáci seznámili s tzv. dvorem stavebních řemesel, kde byly připraveny aktivity zaměřené na prezentaci stavebních technologií. Postupně jsme si prošli klempírnu, slévárnu neželezných kovů, kovárnu, pracoviště tesařů, dále jsme si prohlédli staré stroje a pece umožňující výpaly vápna. Dále jsme byli seznámeni s expozicí stavebněhistorického průzkumu.
Poslední expozicí byla Statika hrou. Zde si žáci připomněli základní principy a zákony fyziky a stavební mechaniky, měli možnost si vyzkoušet „na vlastní kůži“ jednotlivé interaktivní expozice a na závěr si dokonce postavili most a křížovou klenbu.
Klášter Plasy jako národní kulturní památka svými stavbami vytváří autentickou učebnici stavební kultury od románského slohu až po 19. století.