Nebojte se matematiky !

Matematická soutěž pro žáky základních a středních škol v rámci projektu Nebojte se matematiky !

reg. č.: CZ.1.07/1.1.34/01.0022

V pátek 22. 11. 2013 se na SPŠS a OA Kadaň uskutečnila matematická soutěž v rámci projektu

Nebojte se matematiky! reg. č.: CZ.1.07/1.1.34/01.0022

Soutěže se zúčastnilo celkem 54 žáků ze základních a středních škol Ústeckého kraje. Soutěžilo se ve

dvou kategoriích, a to žáci s prospěchem 1 – 2, ale i žáci s prospěchem 3 – 4.

Den otevřených dveří a Den stavitelství

V sobotu 23. 11. 2013 od 9.00 do 13.00 se uskuteční v rámci 13. ročníku Dnů stavitelství a architektury tradiční den otevřených dveří na SPŠS a OA v Kadani. Zájemci z řad veřejnosti si budou moci prohlédnout prostory školy, kde budou vystaveny práce žáků, bývalí absolventi si mohou zavzpomínat na svá studentská léta. Pro zájemce o technické památky se uskuteční přednáška Ing. Svatopluka Zídka. Cenou absolventů budou oceněni nejúspěšnější žáci školy za   uplynulý školní  rok.  Cenu jim  osobně  předá  nově zvolený rektor ČVUT v  Praze Ing. Konvalinka – absolvent  SPŠS v Kadani. Součástí DSA 2013 bude i slavnostní zakončení projektu „Nebojte se matematiky!“, který škola realizovala společně s Podkrušnohorským gymnáziem v Mostě. Očekává se účast představitelů Ústeckého kraje.

Ekologická olympiáda

11. – 13. října 2013 se v Klášterci nad Ohří konalo krajské kolo ekologické olympiády žáků středních škol.

Z naší školy se zúčastnila tři družstva složená ze studentek a studentů 4. MS, 2. A a 2. MS třídy.

V pátek odpoledne proběhlo slavnostní zahájení olympiády a poté následoval znalostní test. Na závěr dne byla beseda o přírodních parcích USA. V sobotu přišla na řadu praktická část I, kde jednotlivé skupiny zjišťovaly a vyhodnocovaly znalosti a zájem místních občanů o zelené plochy a jejich využití v Klášterci nad Ohří a praktická část II., zde studenti řešili využití prostoru před gymnáziem. V neděli v dopoledne proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků a  předání cen.

10 let spolupráce SPŠS a OA Kadaň s firmou KB – BLOK systém Postoloprty

23. 10. 2013 proběhlo v aule školy pod patronací obchodního zástupce firmy KB – BLOK Postoloprty Ing. Bohumíra Freiberga vyhlášení výsledků již 10. ročníku studentské soutěže v projektování s využitím výrobního sortimentu KB – BLOK systém. Soutěže se zúčastnili žáci 3. a 4. ročníků oboru stavebnictví. Úkolem bylo, jako každoročně, navrhnout rodinný dům nebo občanskou stavbu s využitím již výše zmíněného zdícího systému. Za 3. ročník se umístil na 1. místě David Šmíd. Za 4. ročník se umístili na 2. místě Petr Moschner a na 3. místě Jana Kudrnáčová, Martin Hladík a Vítězslav Daniš. Po této slavnostní akci proběhl odborný seminář s přednáškou Ing. B. Bláhové zaměřený na konstrukční řešení některých problémových detailů při navrhování.

Ing. M. Chramostová