Měsíční archív: Leden 2016Naši prvňáčci pozvali své kamarády – předškoláky ze školek Hvězdička, Písnička a Barvička na setkání ve svých třídách. Zde jim ukázali, že umí svým kamarádům pomoci při plnění různých úkolů, […]

Návštěva u prvňáčků


V úterý 26. 1. 2016 se konal 44. ročník soutěže ve šplhu na tyči, přebor města Kadaně. Závodilo se na ZŠ Na Podlesí celkem v pěti kategoriích chlapců i dívek. Naši školu […]

Soutěž ve šplhu základních škol
Nervózní a plni očekávání se probudili do mrazivého úterního rána. Přestože přípravě věnovali několik týdnů, nevěděli, co přesně je čeká. Jedinou jistotu měli v tom, že to nebude nic snadného. Jakub […]

Matematická olympiáda


Okresní kolo olympiády na téma Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou připravené k 700. výročí narození Karla IV. proběhlo 18. 1. 2016 v chomutovském Středisku knihovnických a kulturních služeb.  Naši […]

Dějepisná olympiáda 2016