Přijímací řízení

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení 

 

kritéria a vyhlášení třetího kola přijímacího řízení

Dokumenty ke stažení a odkazy:

NEVZALI MĚ NA STŘEDNÍ, CO MŮŽU DĚLAT? –  leták,  leták UA

https://prihlaskynastredni.cz

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://prijimacky.cermat.cz

https://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do 1. ročníku a jednotná kritéria 1. kola přijímacího řízení

Otevírané obory:

Stavebnictví
Obchodní akademie
Ekonomika a podnikání
Technická zařízení budov

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oborů vzdělání:

Obor vzdělání
Zaměření
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
Forma vzdělávání

36-47-M/01 Stavebnictví

volba zaměření od 3. ročníku

Pozemní stavitelství a architektura    
90

denní

BIM projektování      

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Management ve stavebnictví
30 denní

63-41-M/02      Obchodní akademie

Obchodní akademie

60

denní

36-45-M/01  Technická zařízení budov

Technická zařízení budov

30

denní

Podání přihlášek pro denní studium do 20. 2. 2024

Průběh přijímacího řízení:

V 1. kole přijímacího řízení je povinná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky, zadávaná a vyhodnocovaná Centrem pro zjišťování výsledků vzděláváníPřijímací zkouška se koná ve dvou řádných termínech: 1. termín dne 12. 4. 2024, 2. termín dne 15. 4. 2024. Každý uchazeč má právo konat zkoušku dvakrát, přičemž se mu započítává lepší výsledek.

V náhradním termínu koná přijímací zkoušku uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil. Náhradní termín je stanoven na dny 29. 4. a 30. 4. 2024.

Výsledky přijímacího řízení:

Ředitel školy, po vyhodnocení testů bez zbytečného odkladu, zveřejní seznam přijatých uchazečů. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn, pod přiděleným registračním číslem, na našich internetových stránkách a u vchodu do budovy školy.

Ilustrační testy:

Český jazyk – Didaktický testKlíč řešení

Matematika – Didaktický testKlíč řešení