Exkurze na stavbu PŘESTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ÚSTŘEDNÍ ČOV PRAHA

27. 6. 2017 jsme vyjeli se žáky 3. ročníků na exkurzi do Prahy, kde se na Císařském ostrově celkově přestavuje a rozšiřuje ústřední čistírna odpadních vod pro Prahu. Na stavbu nás pozvala SMP CZ, společnost pozemního a inženýrského stavitelství.Společnost zaměstnává přes 164000 lidí a podle výnosů je největší stavební společností na světě. Kapacita nové čistírny bude 354240 m3 odpadních vod /den. Měli jsme možnost se seznámit s BAT Hi-Tech (nejlepší dostupnou technologií), způsobem čištění, dozvěděli jsme se, jak postupují stavební a technologické práce. Stavbou nás provázel Ing. Vladimír Hendrich, který navrhoval stavby takřka po celém světě.

20170627_114227 20170627_115627 20170627_120838 20170627_123357

Návštěva Státního okresního archivu se sídlem v Kadani

V rámci hodiny dějepisu navštívilo 13 žáků třídy 2. OA ve středu 21. 6. 2017 Státní okresní archiv Chomutov se sídlem v Kadani. Archivář PaedDr. et Mgr. Petr Rak žáky seznámil s úlohou archivů a významem uchovávání důležitých dokumentů. Žáci  si současně prohlédli výstavu archivních dokumentů uspořádanou při příležitosti Mezinárodního dne archivů na téma Kadaňské hostince, pivnice, kavárny a restaurace. K nejzajímavějším ukázkám patřily vedle historických fotografií také dobové jídelní lístky.

Úspěšné vystoupení žáků kadaňské stavebky v Karlových Varech

Druhý červnový týden v Karlových Varech byl opět ve znamení akcí spojených s tradičními Dny stavebnictví a architektury Karlovarského kraje. Prestižní mezinárodní konference Městské inženýrství se aktivně účastní  vrcholní představitelé stavařských komor  řady států Evropy (letos se zapojil i zástupce  Nového Zélandu). Díky dlouholeté spolupráci mezi OP ČKAIT Karlovy Vary a   SPŠ stavební v Kadani ji  mohou bezplatně  navštívit i žáci stavebních oborů s pedagogickým doprovodem. Vedle  dalších doprovodných akcí se uskutečnil 21. ročník soutěže středních průmyslových škol stavebních. V soutěži družstev českého severozápadu  letos kadaňští na medaili nedosáhli, ale nejúspěšnějším autorem ročníkové práce ( projektu rodinného domu) se stal  Michal Fencl, žák 3.ročníku kadaňské průmyslovky. Ocenění Michalovi i ostatním  úspěšným soutěžícím předali na slavnostním večeru v Karlovarském městském divadle paní poslankyně Markéta Wernerová a rektor ČVUT v Praze Petr Konvalinka.

P1150034 P1150061 P1150063