Celostátní výtvarná a literární soutěž „Nejsem na světě sám“

V letošním roce proběhl již 8. ročník pod názvem I zvířata mají srdce. Soutěž je pod patronací Pedagogicko – psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pana Jiřího Šedého. Žáci naší školy se se svými příspěvky přihlásili do výtvarné části. Zde, ve své kategorii, vyhrála pěkné druhé místo žákyně prvního ročníku oboru stavebnictví, pozemní stavitelství Kateřina Krylová. Slavnostní vyhlášení proběhlo ve Františkánském klášteře 7. prosince 2016. Gratulujeme a přejeme další tvůrčí nápady.

-IMG_20161212_104311