Návštěva Státního okresního archivu se sídlem v Kadani

V rámci hodiny dějepisu navštívilo 13 žáků třídy 2. OA ve středu 21. 6. 2017 Státní okresní archiv Chomutov se sídlem v Kadani. Archivář PaedDr. et Mgr. Petr Rak žáky seznámil s úlohou archivů a významem uchovávání důležitých dokumentů. Žáci  si současně prohlédli výstavu archivních dokumentů uspořádanou při příležitosti Mezinárodního dne archivů na téma Kadaňské hostince, pivnice, kavárny a restaurace. K nejzajímavějším ukázkám patřily vedle historických fotografií také dobové jídelní lístky.