Exkurze na stavbu PŘESTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ÚSTŘEDNÍ ČOV PRAHA

27. 6. 2017 jsme vyjeli se žáky 3. ročníků na exkurzi do Prahy, kde se na Císařském ostrově celkově přestavuje a rozšiřuje ústřední čistírna odpadních vod pro Prahu. Na stavbu nás pozvala SMP CZ, společnost pozemního a inženýrského stavitelství.Společnost zaměstnává přes 164000 lidí a podle výnosů je největší stavební společností na světě. Kapacita nové čistírny bude 354240 m3 odpadních vod /den. Měli jsme možnost se seznámit s BAT Hi-Tech (nejlepší dostupnou technologií), způsobem čištění, dozvěděli jsme se, jak postupují stavební a technologické práce. Stavbou nás provázel Ing. Vladimír Hendrich, který navrhoval stavby takřka po celém světě.

20170627_114227 20170627_115627 20170627_120838 20170627_123357