Výuka ve školním roce 2017 /18 bude zahájena v pondělí 4. 9. 2017 v 8:00

Vzhledem k tomu, že naše škola byla opět vybrána organizací CERMAT jako spádová škola pro zajištění podzimního termínu státních maturitních zkoušek v našem regionu ve dnech 4. – 8. 9. 2017 bude organizace výuky v tomto období upravena s ohledem na rozpis společné části maturitních zkoušek dle pokynů CERMATu.