Spolupráce stavebky s ČVUT v Praze

Spolupráce mezi SPŠ stavební Kadaň a Českým vysokým učením technickým v Praze pokračuje i v tomto školním roce. Po podzimní exkurzi do  Univerzitního centra energeticky efektivních budov (Uceeb) v Buštěhradě měli vybraní žáci 3. ročníku pod vedením Ing. Parpela možnost vyzkoušet si práci v laboratořích Experimentálního centra Fakulty stavební ČVUT v Praze. Při první lednové návštěvě si prohlédli zařízení laboratoří. Druhá návštěva byla více pracovní. Díky ochotě vedoucího centra profesora Konvalinky jim bylo umožněno provádět statické zkoušky konstrukčních prvků z kartonu na příslušných zkušebních přístrojích. Vzorky připravené kadaňskými žáky byly odzkoušeny na zatížení tlakem i tahem. Výsledky zkoušek jsou zaznamenány v pracovních diagramech, formou fotek a videa. Poznatky budou využity při přípravě modelu pro tradiční soutěž Střechy pro Erfurt, na kterou se žáci chystají v dubnu.