Přijímací zkoušky

Podle informací MŠMT se jednotná přijímací zkouška bude konat v červnu.

“V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška a střední škola ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek, ale mohou přijatí žáci odevzdat až poté, co se uskuteční přijímací zkoušky na ostatních školách podle termínů stanovených ministerstvem.