Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Zápisové lístky je možné odevzdat osobněpondělí až čtvrtek od 7:00 do 17:00, pátek od 7:00 do 15:00. Zápisové lístky je také možné poslat prostřednictvím pošty.