Informace o škole

Název školy:

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň,

Komenského 562, příspěvková organizace

IČO: 61 342 637 IZO: 000 082 104
Datum zřízení (založení) školy: 1951
Datum zařazení do sítě: 28. 6. 1996

Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity:

Střední odborná škola 480 žáků

Zřizovatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, PSČ: 400 02

Statutární orgán, ředitel školy: PaedDr. Zdeněk Hrdina
Zástupce statutárního orgánu: Ing. Helena Krausová

Kontakt:

Kancelář: +420 474 343 395
Ředitel školy: +420 474 343 393
Zástupce ředitele školy: +420 474 343 394
Fax: +420 474 343 394
Web: www.sps-kadan.cz
E-mail:elektronická podatelna: sps-kadan@sps-kadan.cz

ID datové schránky:            qfrwcdi