Organizace školního roku

Prázdniny ve školním roce 2020/2021

Podzimní prázdniny 29.+ 30. 10. 2020
Vánoční prázdniny 23. 12. 2020 - 3. 1. 2021
Vyučování začne v pondělí 4. 1. 2021
Pololetní prázdniny 29. 1. 2021
Jarní prázdniny 8. 2. - 14. 2. 2021
Velikonoční prázdniny 1. 4. 2021

Třídní schůzky v prvním pololetí školního roku 2020/2021
3. 9. 2020- třídní schůzky – aula, pro první ročníky od 15:30
19. 11, 2020  – třídní schůzky – kmenová třída(15:30 – 17:00)

Pedagogické rady v prvním pololetí  školního roku 2019/2020

18. 11. 2020

25. 1. 2021