Organizace školního roku

 

Prázdniny ve školním roce 2017/2018

Podzimní prázdniny 26. + 27. 10. 2017
Vánoční prázdniny 23. 12. 2016 - 2. 1. 2018
Vyučování začne ve středu 3. 1. 2018
Pololetní prázdniny 2. 2. 2018
Jarní prázdniny 5. 3. - 11. 3. 2018
Velikonoční prázdniny 29. - 30. 3. 2018

Třídní schůzky ve druhém pololetí školního roku 2017/2018

19. 4. 2018- kmenové třídy (15:30 – 17:00)

5. 6. 2018- konzultační třídní schůzky (15:30 – 17:00)

Pedagogické rady ve druhém pololetí  školního roku 2017/2018:

18. 4. 2018

25. 4. 2018 (pro 4. ročníky)

25. 6. 2018