MP Akce

Primární prevence v prvním ročníku

Žáci oboru Stavebnictví v prvním pololetí absolvují program primární prevence, který je zaměřen na prohloubení dosavadních znalostí a získání nových. Je složen ze čtyř bloků – Seznámení, Legální, přesto nebezpečné, Zodpovídám sám za sebe aneb „Jaký si to udělám, takový to mám“ a Extrémně extrémní. Žáci jsou v prvním ročníku, měli by se poznat, vytvořit třídní hierarchii, začít spolu komunikovat, nebát se vyjádřit svůj názor a z daných témat získat co nejvíce informací. Program je veden zkušenými lektory a žákům podáván formou her a diskuse.

Červená stužka

Naše škola se i letos připojila k osvětové a informační kampani Červená stužka, kterou pořádá Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu a Česká společnost AIDS pomoc.
1. prosinec  je vyhlášen Světovým dnem boje proti AIDS. V tento den žáci naší školy Zbyněk Bláha, Filip Petráň, Barbora Gossová a Kateřina Halbichová prodávali symbol kampaně – červenou stužku a rozdávali letáky s informacemi a kontakty na instituce, které se touto problematikou zabývají. Získané finanční prostředky budou použity na provoz Domu světla, na prevenci ve školách, na bezplatné testování, na pomoc HIV pozitivním ……
Děkujeme žákům za aktivitu. Je dobré, že i mladá generace si uvědomuje nebezpečí, které je s touto nemocí spjato a není vůči němu lhostejná.

Výchovný ústav Pšov

V listopadu žáci druhých ročníků navštívili Výchovný ústav a středisko výchovné péče Pšov v rámci primární prevence.
Tato návštěva navázala na přednášku ředitele ústavu PhDr. Savy Arabadžieva, který v loňském školním roce ve třídách přednášel na téma šikana.
Jedná se o  etopedické zařízení, které se specializuje nejenom na realizaci ústavní nebo ochranné výchovy, ale také na léčbu závislostního chování v rámci Výchovně léčebného programu.
Jsou zde chlapci ve věku 16 – 18 let, po prodloužení ÚV nebo OV do 19 let, chlapci, kteří nemají zájem o studium, nebo z určitých důvodů nejsou ve středoškolském vzdělání schopni pokračovat. Jedná se o výchovný ústav, který nemá charakter školy.
Hlavním úkolem je vytvoření pracovních návyků u těchto dětí, zodpovědnosti a připravit je na začlenění se do budoucího života.
Nejdříve nám vychovatelé vysvětlili funkci ústavu, důvody, které vedou k zařazení do ústavu a možnosti, které ulehčují život v zařízení. Potom jsme měli možnost shlédnout objekty, ve kterých jsou chlapci  ubytováni, jídelnu i pracovní dílny. Překvapilo nás velmi strohé, ale účelné zařízení. Dozvěděli jsme se celý denní režim, který se převážně skládá z pracovní činnosti. Pro naše žáky bylo zcela nepochopitelné, že chvíle strávené v posilovně jsou jen za odměnu a to ještě po umytí podlahy a naštípání dvou koleček dříví.
Celá exkurze byla doplněna příběhy ze života a snad i díky nim naši žáci pochopili, že tomuto zařízení je lepší se vyhnout. Vždyť takové věci jako je vlastní pokoj, možnost kdykoliv se projít, zahrát si na PC, je v tomto ústavu věcí jen těžko nebo vůbec získatelnou.
Myslím, že tato exkurze měla velký význam v uvědomění si životních priorit.

Šikana a co o ní vůbec víme

Dne 9. 12. 2019 proběhla v rámci primární prevence pro první ročníky přednáška na téma Šikana. Vedl jí speciální pedagog a psychoterapeut PhDr. Sáva Arabadžiev, který je zároveň i ředitelem Výchovného ústavu a střediska výchovné péče Pšov. Téma v dnešní době velmi diskutované bylo podáno srozumitelnou, a příběhy z praxe doplněnou, formou.
Žáci byli seznámeni se základními pojmy, projevy šikany, právními důsledky a v neposlední řadě i kontakty, kam se obrátit v případě, že jsou obětí šikany, nebo mají podezření, že byli svědky šikany.
Akce je již nedílnou součástí primární prevence na naší škole a volně pokračuje v druhém ročníku návštěvou Výchovného ústavu a střediska výchovné péče Pšov.
Všem žákům děkuji za průběh akce a dotazy, kterých nebylo málo.