Dotyková zařízení ve výuce

Realizace projektu: 09/2014 – 07/2015

OP VK, 1.3, 2014-2015

logo_copy

logo_1

Cílem projektu je další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti moderních dotykových technologií a jejichvyužití při výuce na 44 ZŠ a SŠ v Ústeckém a Libereckém kraji. Projekt bude rozvržen do 4 klíčových aktivit:první aktivita bude zaměřena na podporu pedagogů formou asistence při pedagogických a technickýchproblémech s využitím ICT ve výuce (součástí bude vzdělávání ředitelů ve využívání dig. technologií pro integraciICT do života školy a zřízení pozice Metodika ICT na škole). Druhá aktivita bude zaměřena na volitelnévzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky se zaměřením na technologie, které školy jižmají, které si v rámci projektu pořídí (např. tablety) a využití ICT v oborových didaktikách. Třetí aktivita budezaměřena vytvoření softwarové platformy pro didaktické účely. Čtvrtá aktivita bude věnována evaluaci dopaduprojektu. Do projektu je zapojeno celkem 14 ZŠ do 200 žáků, tvoří 35,89 % z počtu ZŠ. Projekt je realizován vrámci PřF a PF UJEP.