SOČ

Středoškolská odborná činnost

Své práce zde před odbornou porotou obhajovali tři studenti:

Martin Motlík (SPŠS a OA Kadaň), soutěžní obor 11 stavebnictví, architektura a design interiérů, název práce: Poznávejme královskou Kadaň
Fabián Bodnár (Gymnázium Kadaň), soutěžní obor 2 Fyzika, název práce: Objev nové proměnné hvězdy
Ondřej Klusák (Gymnázium Kadaň), soutěžní obor 4 Biologie, název práce: Alkaloidy vybraných druhů rostlin čeledi Asteraceae
Všichni tři studenti získali za své výborné práce a obhajoby 1. místo ve svém soutěžním oboru a postoupili do krajského kola, které se bude konat 25. 4. 2019 v Ústí nad Labem.
Všem studentům k jejich úspěchu blahopřejeme!

POSTUP NAŠEHO STUDENTA 2. ROČNÍKU DO CELOSTÁTNÍHO KOLA SOČ

Blahopřejeme Martinovi Motlíkovi za reprezentaci naší školy v krajském kole středoškolské odborné činnosti, kde získal se svou prací Poznávejme královskou Kadaň 1. místo v oboru Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie.

31395228_1783101731747638_4926722281905848320_n 31460978_1783101738414304_6213448128205422592_n

Středoškolská odborná činnost – 40. ročník (FL, ZA)

Okresní přehlídka SOČ – 6. 4. 2018, SPŠS a OA Kadaň

Obor – Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

 1. místo: Martin Motlík „Poznávejme královskou Kadaň “

Obor –  Stavebnictví

 1. místo: Vojtěch Bernas, Tomáš Vávra „Revitalizace náměstí Dr. Beneše“
 2. místo: Jiří Karas, Viktorie Průchová „Rozšíření klidových zón na nábřeží Maxipsa Fíka“

Obor – Ochrana a tvorba životního prostředí

 1. místo: Pavel Duchek, Matěj Kopecký, Josef Svoboda „Využití dešťové vody u             samoobslužné myčky automobilů“

Krajská přehlídka SOČ – 26. 4. 2018, Ústí nad Labem

Obor -Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

 1. místo: Martin Motlík „Poznávejme královskou Kadaň “

Celostátní přehlídka SOČ – 16. 6. 2018

Obor – Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

Martin Motlík            „Poznávejme královskou Kadaň “

39. ROČNÍK STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI

12. místo pro Martina Motlíka v celostátním kole 39. ROČNÍKU STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI
O víkendu Martin Motlík (finalista krajského kola) z 1. ročníku oboru Stavebnictví obhajoval v jihomoravských Boskovicích svoji soutěžní práci na téma “Průvodce historickou částí města Klášterec nad Ohří”. V celorepublikové konkurenci se umístil na 12. místě. Martina jeho práce doslova nadchla, stejně jako celá soutěž. Proto už přemýšlí, jaké téma bude zpracovávat v následujícím školním roce. Moc mu fandíme a blahopřejeme! Díky.

SOČ

Středoškolská odborná činnost 

V pátek 24.3. se SPŠS a OA v Kadani uskutečnila okresní přehlídka 39. ročníku Středoškolské odborné činnosti. Představeno zde bylo 5 prací ze 4 oborů. Práce prezentovali žáci Gymnázia Chomutov, Gymnázia Kadaň, ESOZ Chomutov a SPŠS a OA Kadaň. Obě práce žáků kadaňské stavebky postoupily na dubnovou krajskou přehlídku v Ústí nad Labem, zde v kategorii Stavebnictví  práce „3D tisk ve stavebnictví“ Michala Štrose a Denisy Bauerové obsadila 3. místo. Práce „Průvodce historickou částí města Klášterec nad Ohří“ Martina Motlíka a Viktorije Pavlišové získala 1. místo a postup do celostátního finále. Ozdobou této práce jsou především nádherné Martinovy fotografie kláštereckých památek.

 Středoškolská odborná činnost 

Okresní kolo SOČ – 30. 3. 2016, SPŠS a OA Kadaň

Obor 11          Stavebnictví, architektura a design interiérů

 1. místo: Lenka Adamová – Pavel Trochymčuk, „Kryrská rozhledna“
 2. místo: David Jeník – Lenka Adamová – Tomáš Toman – Pavel Trochymčuk, „Most pro Erfurt“

 

Krajské kolo SOČ – 19. 4. 2016, Ústí nad Labem

obor stavebnictví:

 1. místo: Lenka Adamová – Pavel Trochymčuk, „Kryrská rozhledna“

Středoškolská odborná činnost  (Ing. L. Hrdinová, Ing. M. Parpel)

Okresní kolo SOČ – 1. 4. 2014, SPŠS a OA Kadaň

Obor 11               Stavebnictví, architektura a design interiérů

 1. místo David Šmíd „Studentské náměstí“
 2. místo Martin Graupner – Karel Koubík „Zelené střechy“
 3. místo Martin Graupner – David Šmíd – Michal Weiss „Městský mobiliář“
 4. místo Anna Roučková – Nikola Koňaříková „Zámecký park v Krásném Dvoře“

Krajské kolo SOČ – 16. 4. 2014, Ústí nad Labem

Obor 11               Stavebnictví, architektura a design interiérů

 1. místo David Šmíd „Studentské náměstí“
 2. místo Martin Graupner – Karel Koubík „Zelené střechy
 3. místo Martin Graupner – David Šmíd – Michal Weiss „Městský mobiliář“

N Anna Roučková – Nikola Koňaříková „Zámecký park v Krásném Dvoře“

Středoškolská odborná činnost – (PM)

Okresní kolo SOČ – 22. 3. 2013, SPŠS a OA Kadaň

obor stavebnictví:

 1. místo M. Graupner, K. Koubík – „Zelené střechy“
 2. místo D. Šmíd – „Možnosti modelů a jejich využití ve stavebnictví“
 3. místo D. Šmíd, F. Peruth – „Smetanova galerie moderního umění“

Krajská přehlídka SOČ

Kadaňští stavaři se neztratili  ani v letošním ročníku Středoškolské odborné činnosti. Po povinných prvních třech místech v okresním kole, které se poprvé konalo v nových prostorách SPŠS a OA v Kadani, získali 2., 4. a 5. místo v rámci krajské přehlídky SOČ v Ústí nad Labem.

Výsledky  Krajské přehlídky SOČ:

2. místo: David Šmíd: Smetanova galerie moderního umění

4. místo: Martin Graupner, Karel Koubík: Zelené střechy

5.-6. místo: David Šmíd, Frederick Peruth: Smetanova galerie moderního umění

Středoškolská odborná činnost – (PM)

Okresní kolo SOČ

obor stavebnictví – 1. místo „Domy v zemi, aneb když se z člověka stane krtek“, Lukáš Vokálek, Hana Mlčochová, Jan Vitouš

obor historie – 1. místo „Seznámení s židy, aneb židem po probuzení“, Hana Mlčochová

Krajské kolo SOČ

obor stavebnictví – 3. místo „Domy v zemi, aneb když se z člověka stane krtek“, Lukáš Vokálek, Hana Mlčochová, Jan Vitouš

obor historie – 6. místo „Seznámení s židy, aneb židem po probuzení“, Hana Mlčochová

Středoškolská odborná činnost – 31. ročník

V okresním kole (30. 3. 2010) v Chomutově obsadil žák Luboš Dvořák první místo s prací „Přestavba garáže a přilehlých komunikací“, druhé místo obsadili žáci Michal Nováček, Tomáš Toth a Marie Vlašicovás prací „Další památka zachráněna“ a na třetím místě se umístili Ondřej Blažek, Michal Graupner a Matěj Selinger s prací „Nizozemské hráze v boji proti moři“ v oboru „Stavebnictví“.

V krajské přehlídce v Ústí nad Labem 5. 5. 2010 se umístil žák L. Dvořák na 4. – 5. místěO. Blažek, M. Graupner a M. Selinger na 6. místě a M. Nováček, T. Toth a M. Vlašicová na 7. místě.

V okresním kole (1. 4. 2009) v Chomutově obsadili žáci školy první místo v oboru „Stavebnictví“.

V krajské přehlídce v Ústí nad Labem 6. 5. 2008 se umístil na 2. místě – O. Blažek, M. Graupner a M. Selinger s prací „Vliv globálního oteplování na architekturu budoucnosti“.