ArchiCAD

Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce – celostátní soutěž průmyslových škol stavebních s mezinárodní účastí (HL)  21. 3. 2019, České Budějovice

Do jihočeské metropole na 18. ročník soutěže zavítali soutěžící z 26 škol z Čech a Moravy a 2 školy ze Slovenska.  Naši školu reprezentovali žáci oboru stavebnictví Vojtěch Kůrka a Radek Doskočil ze 3. A. V konečném pořadí obsadil Radek Doskočil 26. místo a Vojtěch Kůrka 28. místo. Vítězství si odnesl zástupce ze Střední průmyslové školy stavební,  Ostrava.

Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce – celostátní soutěž průmyslových škol stavebních s mezinárodní účastí (HL)  – 22. 3. 2018, České Budějovice – 17. ročník soutěže, kterého se zúčastnilo 52 žáků z 26 škol z Čech a Moravy a 2 školy ze Slovenska. Naši školu reprezentovali žáci oboru stavebnictví Daniela Bartůňková ze 4. A a Filip Odehnal ze 3. SM. V konečném pořadí obsadila Daniela Bartůňková 21. místo. Vítězství si odnesl zástupce ze SOŠ průmyslová a SOU strojírenské Prostějov, OLK.

Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce – celostátní soutěž průmyslových škol stavebních s mezinárodní účastí (HL) – Stejně jako každý rok i letos se žáci naší školy zapojili do mezinárodní soutěže Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce. Již 16. ročník soutěže, jejímž pořadatelem je  SPŠ stavební v Českých Budějovicích, se uskutečnil 23. 3. 2017. Letos do jihočeské metropole zavítali soutěžících. Soutěže se zúčastnilo 52 žáků z 24 škol z Čech a Moravy a 2 školy ze Slovenska. Naši školu reprezentovali žáci oboru stavebnictví Daniela Bartůňková ze 3. A a Josef Hajm ze 4.A. V konečném pořadí obsadil Josef Hajm krásné 9. místo. Umístila se také Daniela Bartůňková a to na 22. místě. Vítězství si odnesl zástupce ze Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Příbram.

Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce – celostátní soutěž průmyslových škol stavebních s mezinárodní účastí (HL)  – 17. 3. 2016, České Budějovice – 15. ročník soutěže – zúčastnilo se 64 žáků z 32 škol z Čech a Moravy a 2 školy ze Slovenska. Naši školu reprezentovali Josef Hajm (nehodnocen) a Miroslav Naxera, který obsadil 20. místo.

Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce – celostátní soutěž průmyslových škol stavebních s mezinárodní účastí (Ing. L. Hrdinová)26. 3. 2015, České Budějovice – 14. ročník soutěže – zúčastnilo se 58 žáků z 28 škol z Čech a Moravy a 1 školy ze Slovenska. Naši školu reprezentovali Martin Habuda a Michal Weiss, který obsadil 17. místo.

Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce – celostátní soutěž průmyslových škol stavebních s mezinárodní účastí (Ing. L. Hrdinová)  27. 3. 2014, České Budějovice – 13. ročník soutěže – zúčastnilo se 60 žáků z 28 škol z Čech a Moravy a 2 školy ze Slovenska. David Šmíd obsadil 2. místo a Michal Weiss 27. místo.

Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce – celostátní soutěž průmyslových škol stavebních s mezinárodní účastí (HL)  – 21. 3. 2013, České Budějovice – 12. ročník soutěže – zúčastnilo se 54 žáků z 25 škol z Čech a Moravy a 2 školy ze Slovenska. Vítězslav Daniš obsadil 3. místo a David Šmíd 9. místo.

Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce – celostátní soutěž průmyslových škol stavebních s mezinárodní účastí (PK)  – 10. místo – Jan Vitouš, 11. místo  – Štěpán Krejčík, 29. 3. 2012, České Budějovice

23. a 24. 3. 2011 se uskutečnil 10. ročník s grafickými programy v Českých Budějovicích. Během 3 hodin měli soutěžící vytvořit prostorový model třípodlažního abstraktního rodinného domu a z modelu pak vygenerovat další grafické přílohy. Výsledek nebyl zcela striktně požadován, myšlenkou bylo poskytnout soutěžícím prostor pro vlastní seberealizaci. Michal Ašenbrenen skončil na 12. místě a Jan Vitouš na 8. místě (z 52 soutěžících z celé ČR).

Školní kolo v práci s grafickými programy

Dne 10.2.2011 se v učebně výpočetní techniky uskutečnilo školní kolo v práci s ArchiCADem. Účastnilo se ho 5 žáku. Michal Ašenbrener a Vojtěch Ašenbreneroba ze 4.A, Štěpánka Navarová a Jan Vitouš ze 3.A a Štěpán Krejčík ze 3.MS. Z tohoto kola vzešli dva účastníci celostátního kola v Českých Budějovicích, které se bude konat dne 24. 3. 2011.

Školu by v březnu měli reprezentovat za 4. ročník Michal Ašenbrener a za 3. ročník Jan Vitouš, první náhradník je Štěpán Krejčík.

Ing. M. Pacholík

Devátý ročník celostátní soutěže v grafických programech pořádané SPŠ stavební v Českých Budějovicích se letos uskutečnil ve dnech24. a 25. března 2010. Díky velkému věhlasu a oblibě této prestižní soutěže se tentokrát přihlásilo rekordních 26 škol včetně školy z Trnavy ze Slovenské republiky. Své síly ve zručnosti v používání CADů tedy změřilo celkem 52 nejlepších žáků. Opět se jednalo o vypracování částečné projektové dokumentace rodinného domu podle zadaného podkladu.

Naší školu reprezentovali na jihu Čech Michal AšenbrenerRadek Vacek. Zatímco Michal ze 3.A tzv. sbíral zkušenosti a skončil na nebodované pozici, Radek ze 4.A obsadil pěkné 11. místo.

Po loňském přesvědčivém vítězství naší Lucky Žďárské se tentokrát nejlépe s úkolem vyrovnal Ondřej Mašín z Příbrami, druhé místo putuje na Slovensko do Trnavy zásluhou Juraje Hladeje a na bronzovém stupínku skončil Antonín Dvořák z Havlíčkova Brodu.

Osmý ročník “Soutěže v grafických programech 2009“, pořádaný tradičně SPŠ stavební v Českých Budějovicích měl letos rekordní účast. Dne 2.4.2009změřilo své síly 46 přihlášených žáků z 23 škol se stavebním zaměřením z celé republiky včetně zástupců ze Slovenska. Veliký zájem jen potvrzuje oblibu a prestiž, kterou si tato soutěž za uplynulá léta získala.

Kromě dvou žáků všichni ostatní pracovali v programu ArchiCAD. Soutěž je organizována společně s Centrem pro podporu počítačové grafiky ČR, s.r.o. a je zahájena v podvečer soutěžního dne posezením učitelského doprovodu s organizátory soutěže ohledně jednak průběhu soutěže a hlavně výměny zkušeností z výuky CAD systémů na jednotlivých školách.

Vlastní práce soutěžících trvá 180 minut a v této poměrně krátké době mají za úkol vypracovat výkresovou dokumentaci vybraného rodinného domku v rozsahu: Půdorys, řez, pohledy a perspektivní zobrazení virtuálního modelu.

Že opravdu můžeme být na své žáky hrdi, to při vyhlášení výsledků konstatovali jak ředitel pořádající školy Ing. J. Vejsada, tak i doc. B. Košatka z ČVUT Praha, který by dle svých slov rád přivítal všechny soutěžící žáky na Stavební fakultě v Praze.

Letošní ročník byl opět významný pro Kadaň, respektive SPŠ stavební a Obchodní akademii v Kadani. Shodou okolností již podruhé absolutně zvítězila žákyně naší školy a to Lucie Žďárská ze 4.A s dosaženými 200 body. Na druhém místě skončil Ľuboš Drozda z Trnavy (155 bodů) a třetí příčka patří Markovi Herůbkovi z Hodonína se 119 získanými body.