KB Blok

Spolupráce s firmou KB-BLOK Postoloprty

Studentská soutěž v projektování s KB-BLOK systémem a odborný seminář

Dne 17. 10. 2016 se na Střední průmyslové škole stavební a Obchodní akademii, Kadaň, vyhlašovaly výsledky soutěže žáků 3. a 4. ročníků v navrhování staveb s použitím výrobků systému KB-BLOK. Celá akce proběhla ve spolupráci s firmou KB-BLOK systém Postoloprty. Do soutěže byl přihlášen žák 3. ročníku Josef Hajm, který navrhoval rodinný dům. V soutěži získal bodové hodnocení, které naší školu umístilo na 5. místě v této republikové soutěži. Jeho práce byla velmi dobře hodnocena, z čehož plyne výborná reprezentace naší školy. Následně byl vyhlášen další, již 14. ročník soutěže s názvem tématu ,,Navrhni dům z KB – BLOKU“. Na závěr paní Ing. Barbora Bláhová za technickou kancelář firmy seznámila žáky se systémem KB-BLOK, jeho využití při návrhu staveb a uvedla některé příklady použití v praxi. Této akci byli přítomni žáci 2. SM a 3. A oboru Stavebnictví.        
IMG_4777
  IMG_4786

IMG_4779 IMG_4781

KB-BLOK (Ing. M. Chramostová)

  1. 10. 2014 byly v aule SPŠS a OA vyhlášeny výsledky soutěže žáků 3. a 4. ročníků v navrhování staveb, pořádané ve spolupráci s firmou KB-BLOK systém Postoloprty ve dvou kategoriích. Žáci 3. ročníků řeší návrh rodinného domu. Žáci 4. ročníků navrhovali občanskou stavbu dle vlastního výběru.

Výsledky:        3. ročník 

  1. místo neuděleno,
  2. místo Martin Graupner
  3. místo Michal Weiss
  4. ročník
  5. místo David Šmíd

KB-BLOK (Ing. M. Chramostová) – Ve školním roce 2012/2013 opět proběhla na SPŠS a OA Kadaň soutěž v projektování vyhlášená firmou KB-BLOK systém, s.r.o. pro žáky SPŠ stavebních. Soutěže se zúčastnili žáci 3. a 4. ročníků oboru stavebnictví. Úkolem bylo, jako každoročně, navrhnout rodinný dům nebo občanskou stavbu s využitím již výše zmíněného zdícího systému. Výsledky:3. ročník 1. místo –  David Šmíd

  1. ročník 2.místo – Petr Moschner, 3.místo  – Jana Kudrnáčová, Martin Hladík, Vítězslav Daniš

Studentská soutěž v projektování

Dne 3. 10. 2012 proběhlo už deváté vyhlášení výsledků soutěže v projektování. Práce byly realizovány ve školním roce 2011/2012. S velkým potěšením jsme opět přivítali na půdě naší Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Kadani obchodního zástupce firmy KB-BLOK Postoloprty Ing. B. Freiberga, který je garantem této soutěže.

Ceny získali za návrh rodinného domu tito žáci 3. ročníků: 1. místo – Petr Moschner,

2. místo – Jana Kudrnáčová, 3. místo – Martin Hladík. Za návrh občanské stavby žáci 4. ročníků: 1. místo – Hana Mlčochová, 2. místo – Jan Vitouš, 3. místo – Žaneta Cihlářová.

Na závěr proběhl seminář o používání výrobků stavebního systému KB-BLOK, který vedl pan Ing. Jiří Jirák. Semináře se zúčastnili žáci druhých, třetích a čtvrtých ročníků oboru stavebnictví.

VÝZNAMNÉ ÚSPĚCHY STUDENTŮ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY STAVEBNÍ A OBCHODNÍ AKADEMIE KADAŇ

Spolupráce s firmou KB-BLOK Postoloprty pokračuje…

Studenti Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie Kadaň jako každý rok soutěžili v projektování s využitím výrobků KB-BLOK systému. V uplynulém školním roce 2010/2011 to byl již osmý ročník, a byl i úspěšný. Zástupce firmy KB-BLOK Postoloprty pan Ing. B. Freiberg před vyhlášením výsledků soutěže studenty pochválil za jejich vysoce profesionální práci. Projekty studentů hodnotil po odborné stránce vedoucí technického oddělení firmy Ing. J. Jirák. Ten dokonce potvrdil, že nejlepší práce by mohly být použitelné pro úřední účely. Soutěžilo se opět ve dvou kategoriích. V první kategorii studenti 3. ročníků řešili návrh rodinného domu. Druhá kategorie je určena studentům 4. ročníků, kteří navrhují občanskou stavbu dle vlastního výběru.

Vyhodnocení soutěže proběhlo v aule školy 9. 9. 2011 za přítomnosti Ing. B. Freiberga a Ing. J. Jiráka. Současně byl vyhlášen další ročník soutěže v projektování s výrobky KB-BLOK systému na školní rok 2011/2012. Na závěr proběhl odborný seminář pro studenty 3. a 4. ročníků o používání těchto stavebních prvků. Studenty v celém soutěžním období vedli Ing. M. Chramostová, Ing. J. Frlausová a Ing. M. Pacholík. Celou soutěž zaštítil ředitel školy PaedDr. Z. Hrdina.

Výsledky:

1. kategorie rodinný dům – 3. ročník
1. místo Hana Mlčochová
2. místo Jan Vitouš
3. místo Žaneta Cihlářová
2. kategorie občanská stavba – 4. ročník
1. místo Václav Bažout
2. místo Michal Ašenbrener
3. místo Dalibor Vopat