Velux

Život pod střechou – 15. ročník soutěže Velux ve školním roce 2018/2019 

Do celostátního kola postoupily z naší školy letos práce Martina Motlíka ze 3. ročníku a dále práce Jana Malého, Tomáše Luckého a ze 4. ročníku. Soutěžící byli pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků, které proběhlo 11. 6. 2019 v Brně.

Život pod střechou – 13. ročník soutěže Velux ve školním roce 2017/2018

Do celostátního kola postoupily z naší školy letos práce Daniely Bartůňkové ze 4. ročníku a dále práce Jana Malého, Tomáše Luckého a Filipa Odehnala ze 3. ročníku.

Život pod střechou – 13. ročník soutěže Velux ve školním roce 2016/17

V letošním školním roce se konal již 13. ročník soutěže společnosti Velux Česká republika, s.r.o. pro studenty středních průmyslových škol stavebních. Soutěž je určena pro studenty, kteří v rámci osnov výuky zpracovávají projekt rodinného, nebo bytového domu. Účelem soutěže je podpořit práci studentů na projektech a současně také možnost sdílet zkušenosti se zpracováním tohoto tématu.

Předmětem soutěže jsou projekty domů, kde denní světlo a přísun čerstvého vzduchu přichází do objektu střechou prostřednictvím výrobků Velux. Současně představují takové řešení, které je energeticky efektivní a zabezpečí trvale optimální vnitřní prostředí pro zdravé a pohodlné užívání.

Letos byly vyhlášeny 2 kategorie – rodinný dům na určeném pozemku a nově freestyle – jakýkoliv typ stavby.

Cílem soutěže je podpora budoucích architektů a projektantů se zaměřením na kreativní návrhy staveb s kvalitním vnitřním prostředím.

Do celostátního kola postoupily z naší školy letos práce Josefa Hajma ze 4. ročníku a dále práce Michala Fencla a Daniely Bartůňkové ze 3. ročníku.

Soutěžící byli pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků, které proběhlo 15. 6. 2016 v Místodržitelském paláci v Brně. Všichni si také mohli prohlédnout vystavené soutěžící práce. Účastníci soutěže měli zároveň možnost vzájemně sdílet a konfrontovat své zkušenosti, a to i s odborníky v porotě.

Do soutěže byly přihlášeny přes desítky soutěžících ze středních stavebních škol z celé České republiky.

Děkujeme za účast všem soutěžícím studentům.

Všechny soutěžní i oceněné práce a další informace je možné si prohlédnout na stránkách www.velux.cz v Odborné sekci pro architekty a projektanty v odkazu Soutěže, nebo na facebooku https://www.facebook.com/zivotpodstrechou/?ref=hl

Ing. J. Frlausová

Život pod střechou – 12. ročník soutěže Velux ve školním roce 2015/16 (FL)

V letošním školním roce se konal již 12. ročník soutěže společnosti Velux Česká republika, s.r.o. pro studenty středních průmyslových škol stavebních. Cílem soutěže je podpora budoucích architektů a projektantů se zaměřením na kreativní návrhy staveb s kvalitním vnitřním prostředím. Do celostátního kola postoupila z naší školy práce Jaroslava Pajdučáka ze 4. ročníku. Soutěžící byli pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků, které proběhlo 16. 6. 2016 v Brně.

Velux (Ing. J. Frlausová)

Ve školním roce 2014-2015 se konal již 11. ročník soutěže společnosti Velux Česká republika, s.r.o. pro studenty středních průmyslových škol stavebních. Do celostátního kola postoupila práce Tomáše Pokorného ze 3. ročníku.

Velux (Ing. J. Frlausová)

V letošním školním roce 2013/2014 se po desáté na naší škole uskutečnila soutěž vyhlášená firmou VELUX pro studenty středních průmyslových škol stavebních. Soutěž byla pořádána pod záštitou MŠMT. Do celostátního kola postoupili tři žáci – David Šmíd, Frederik Peruth a Petra Ložanová.

Velux (FL)

V letošním školním roce 2012/2013 se po deváté na naší škole uskutečnila soutěž vyhlášená firmou VELUX pro studenty středních průmyslových škol stavebních. Soutěž byla pořádána pod záštitou MŠMT. Do celostátního kola postoupili dva žáci – David Šmíd a Frederik Peruth.

Velux 2011/2012 – V letošním školním roce se už poosmé na naší škole uskutečnila soutěž vyhlašovaná firmou Velux  pro studenty středních průmyslových škol stavebních. Soutěž je pořádána pod záštitou MŠMT.

Do soutěže se letos přihlásili tři žáci ze 3. ročníku a 6 žáků ze 4. ročníku z oboru pozemní stavitelství.

Předmětem soutěže jsou projekty domů, kde denní světlo a přísun čerstvého vzduchu přichází do objektu střechou prostřednictvím výrobků Velux. Současně představují takové řešení, které je energeticky efektivní a zabezpečí trvale optimální vnitřní prostředí pro zdravé a pohodlné užívání.

Cílem soutěže je podpora budoucích architektů a projektantů se zaměřením na kreativní návrhy staveb s kvalitním vnitřním prostředím.

V průběhu června se uskutečnilo školní kolo. Tentokrát se nekonalo ve škole, ale jednotlivé práce byly hodnoceny po telefonu, nebo formou videokonference. Společnost Velux zvolila tuto „zelenější“ cestu prý proto, aby ušetřila planetě trochu CO2. Upřímně, nám byl ale milejší původní osobní přístup a setkání s odborníky. Do celostátního kola postoupily práce Jana Vitouše, Hany Mlčochové a Štěpánky Kousalové ze 4. ročníku. Žáci obdrželi diplomy a odměnu a byli pozváni na slavnostní vyhlášení.

Život pod střechou aneb soutěž Velux ve školním roce 2010/2011

V letošním školním roce 2010/2011 se posedmé na naší škole uskutečnila soutěž vyhlášená firmou VELUX pro studenty středních průmyslových škol stavebních. Soutěž byla pořádána opět pod záštitou MŠMT.

Do soutěže se přihlásilo 5 studentů ze 3. ročníku a 5 studentů ze 4. ročníku z oborů pozemní stavitelství a management ve stavebnictví.

Cílem soutěže je podporovat kreativní práci studentů, jakožto mladých budoucích architektů a projektantů a umožnit jim tak další vzdělávání.

6. června se uskutečnilo školní kolo. Porota složená ze zástupce školy a zástupce společnosti Velux Ing. arch. Kláry Bukolské vybrala pro postup do celostátního kola návrhy maturantů Václava Bažouta a Jakuba Stohla a dále práci studenta 3. ročníku Jana Vitouše. Tito a další vybraní studenti obdrželi čestná uznání a dárkové poukazy na nákup sportovního zboží.

Celostátní kolo soutěže proběhlo 23. června tradičně ve dvoraně Písecké brány v Praze 6, kde byly slavnostně vyhlášeny výsledky. Odbornou porotu v celostátním kole tvořili Ing. Josef Šanda, doc. Ing. arch. Tomáš Brix a Ing. arch. Klára Bukolská. Kromě vyhlášení výsledků si mohli soutěžící prohlédnout vystavené práce všech 157 zúčastněných soutěžících z 19 středních stavebních škol z celé České republiky, dále měli možnost sdílet a konfrontovat své zkušenosti s architekty odborníky s dlouholetou praxí.

Porota letos ocenila projekty, které kromě vlastního nápadu, kompozice a technického řešení měly i prvek skromnosti.

Děkujeme za účast všem soutěžícím studentům.

Všechny soutěžní i oceněné práce ve formátu PDF je možné si prohlédnout na stránkách: www.velux.cz resp.http://www.velux.cz/odbornici/architekti-a-projektanti/souteze