ostatní

Školní rok 2019 – 2020

Nejsem na světě sám

Výtvarná a literární soutěž z dílny Jirky Šedého je právě ta pravá pro naše žáky, kteří chtějí ukázat, co dovedou.
Letos proběhl již jedenáctý ročník a je nepsanou tradicí, že se účastníme v části výtvarné. A také je pravdou, že v každém roce jsme byli tak říkajíc „na bedně“.
Ale co se nám tento rok povedlo, to nemá obdoby. Letos jsme v kategorii 16 a více let nedali nikomu šanci a všechna tři místa obsadili. Prostě paráda.
Tady jsou naši vítězové od první do třetí příčky: Veronika Kaňková, Tomáš Kotlan a Lucie Machowetzová.
Gratulujeme a děkujeme za dobrou reprezentaci školy.

Mladý ekonom 2019

28. listopadu 2019 proběhlo na naší škole místní kolo 3. ročníku soutěže „Mladý ekonom Ústeckého kraje“.
Soutěž je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, je pojata jako soutěž týmová. Náplní soutěže jsou rodinné finance, peníze a finanční produkty. Hlavním cílem je zvýšit povědomí mladých lidí o finančním hospodaření. Týmy řešily vědomostní test a následně prezentovaly téma „Pojištění a jeho význam pro jednotlivce a domácnosti“.
Místního kola se zúčastnily základní školy z Kadaně a Klášterce nad Ohří. Vítězný tým ze Základní školy Kadaň, Chomutovská 1683, postupuje do krajského kola, které se uskuteční 6. 12. 2019 na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

České hlavičky 2019

Dalšího velkého úspěchu dosáhl žák 4. ročníku oboru stavebnictví Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie v Kadani Martin Motlík. Jeho studentská práce Poznávejme královskou Kadaň, s kterou reprezentoval Ústecký kraj na celostátní přehlídce SOČ (Středoškolská odborná činnost) natolik zaujala, že byl nominován na ocenění v rámci projektu České hlavičky 2019. Při slavnostním vyhlášení výsledků v Brně získal 3. místo v kategorii Genus „Člověk a svět kolem nás“ a obdržel Cenu Lesů ČR.

3. místo v krajském kole soutěže

Ve středu 25. září 2019 proběhlo na SPŠS a OA Kadaň krajské kolo soutěže obchodních akademií Ekonomický tým 2019. Tříčlenné týmy reprezentovaly 8 škol z Ústeckého kraje.Soutěž se skládala ze dvou částí. První část tvořil vědomostní test z oblastí: ekonomika, účetnictví, informační technologie, právo a základy společenských věd. Druhou částí byla ústní prezentace. Pro letošní ročník bylo vylosované téma “Možnosti financování bydlení”. Prezentace hodnotila komise, kterou tvořili 2 zástupci vysokých škol (emeritní rektor ČVUT Petr Konvalinka a Lucie Povolná z FSE UJEP), 2 zástupci zúčastněných škol a 1 odborník z praxe. Výsledky byly velmi vyrovnané. Vítězem se stal tým z Ústí nad Labem, který postupuje do republikového finále, druhé místo obsadil tým z Mostu. Na třetím místě se umístil tým obchodní akademie z Kadaně ve složení: Michaela Nováková, Sára Löfflerová, Lucie Hrebičíková. .

Školní rok 2018 -2019

StreTech 2019

13. ročník konference StreTech 2019 proběhl ve středu 5. června 2019 na ČVUT v Praze. Setkání se zúčastnily delegace ze středních škol z celé republiky. Účastníci prezentovali práce z celého spektra vědních oborů od humanitních až po technické. I naše škola se opět v Praze prezentovala pracemi našich studentů.

„KRAJSKÁ ODYSEA“

Tři družstva tvořena žáky 3. A:

  1. den – Lavičková Linda, Viktorija Pavlišová, Martin Motlík, Vojtěch Henc, Tomáš Vávra, Michal Makuka
  2. den – Kristýna Vocilková, Michal Vepryk, Vojtěch Kůrka, Kateřina Krylová, Patrik Domasta
  3. den – Černý Ondřej, Bartoš Martin, Doskočil Radek, Hartman Václav, Ondřej Kopta, Josef Svoboda

Jednalo se o projekt, kdy byly vytvořeny skupiny žáků základních a středních škol. Skupiny měly za úkol nejprve vyplnit test se stavařskými i logickými otázkami. Dále následovala praktická část, kdy žáci dostali za úkol podle výkresu vyzdít z pórobetonových tvárnic roh zdi s otvorem za pomoci ochranných pomůcek a připraveného nářadí. Následoval zábavný test, rozpoznání architektonických památek. Na závěr proběhlo vyhodnocení a vyhlášení výsledků. Žáci vítězných družstev postoupili do krajského kola. Soutěžící museli prokázat schopnost čtení výkresu, manuální a praktickou zručnost, vzájemnou spolupráci a dodržovat přitom technologické postupy i BOZP.

STŘECHY PRO ERFURT

Dne 12. 4. 2019 se skupina 5 našich studentů ze 2. a 3. ročníku zúčastnila dalšího ročníku soutěže „Střechy pro Erfurt 2019“. Tato soutěž probíhá ve spolupráci na Technické vysoké škole v Erfurtu. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 10 týmů (9 z Německa). Po úvodním představení všech projektů provedla odborná porota jejich celkové zhodnocení – dodržení stanovených parametrů a materiálů, vzhled atd. Poté došlo na samotné zátěžové zkoušky, které prokázaly kvalitu zpracování daného tématu. Na závěr odborná porota vyhlásila výsledky. Družstvo kadaňských stavařů si domů odvezlo diplom za 4. místo.

Nejsem na světě sám 2018

Je již tradicí naší školy, že se žáci této soutěže účastní. Bylo tomu tak i v roce 2018, který se nesl pod heslem Svět mýma očima. Máme radost, že soutěž vznikla v Kadani, a že je úspěšná nejen u nás, ale i v zahraničí. V letošním roce se zúčastnilo 689 soutěžících. O to více si ceníme každého umístění našich žáků. Zaslali jsme výtvarné práce prvního ročníku a velmi nás potěšilo umístění Davida Svobody, který ve své kategorii neměl přemožitele a vyhrál. Spolu s ním se na pěkném 17. místě umístil Jan Štětina. Davidovi i Honzovi gratulujeme a věříme, že se na pomyslné „bedně“ ocitneme i příští rok. Oběma děkujeme za dobrou reprezentaci naší školy.

Mladý ekonom 2018

28. listopadu 2018 proběhlo na naší škole místní kolo 2. ročníku soutěže „Mladý ekonom Ústeckého kraje“. Soutěž je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, je pojata jako soutěž týmová. Náplní soutěže jsou rodinné finance, peníze a finanční produkty. Hlavním cílem soutěže je zvýšit povědomí mladých lidí o finančním hospodaření. Místního kola se zúčastnilo 7 týmů z 5 základních škol z Kadaně a Klášterce nad Ohří. Vítězný tým ze Základní školy Rudolfa Koblice v Kadani postupuje do krajského kola, které se uskuteční 7. 12. 2018 na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Jako doprovodný program pro účastníky soutěže jsme připravili výstavu k 25. výročí obchodní akademie v Kadani. Ceny pro první tři týmy a upomínkové předměty pro ostatní soutěžící věnovalo Město Kadaň.

IMG_20181128_115937 IMG_20181128_120116 IMG_20181128_120333

Školní rok 2017 – 2018

Střechy pro Erfurt 2018

Dne 23. 3. 2018 se skupina 5 našich studentů 2. ročníku zúčastnila dalšího ročníku soutěže „Střechy pro Erfurt 2018“. Tato soutěž probíhá ve spolupráci na Technické vysoké škole v Erfurtu. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 12 týmů (11 z Německa). Po úvodním představení všech projektů provedla odborná porota jejich celkové zhodnocení – dodržení stanovených parametrů a materiálů, vzhled atd. Poté došlo na samotné zátěžové zkoušky, které prokázaly kvalitu zpracování daného tématu. Na závěr odborná porota vyhlásila výsledky. Družstvo kadaňských stavařů si domů odvezlo diplom za 4. místo.

diplom Německo

Bez názvu

Velký němčinářský úspěch

Dne 20. 3. 2018 se konala jazyková olympiáda SOŠ v Lounech. Ve velké konkurenci vybojoval němčinář Martin Záruba (1. MS) krásné 3. místo. Také Tadeáš Černý a Martin Bartoš (oba 2.A) obsadili v soutěži angličtinářů pěkná místa. Všem žákům děkujeme za reprezentaci a gratulujeme k úspěchu.

IMG_20180320_133712 IMG_20180320_133910

Soutěž nápadů na kadaňské stavebce

O tom, že na kadaňské stavebce studují šikovní budoucí stavaři, se ví i za hranicemi.  V rámci již delší dobu probíhající spolupráce s Inženýrskou komorou Thűringen ze SRN se na učitele a žáky školy obrátil její viceprezident  Dipl. Ing. Karl-Heinz Bartl s nabídkou zapojit se do „Soutěže nápadů“ na novostavbu obecního střediska tvořeného mateřskou školou, obecním sálem a školou v areálu bývalé farmaceutické továrny v Mellenbachu v Durynsku. Do finále soutěže se propracovalo po několika měsíčních přípravách 8 žáků s celkem 4 soutěžními návrhy. Závěrečná prezentace návrhů před odbornou porotou se uskutečnila ve středu 28. 2. 2018. Německou stranu při hodnocení zastupovali Ing. Bartl, starostka obce Mellenbach-Glasbach  paní  Kathrin Kräupner  a paní Ulrike Fritsche, za ČKAIT a ČSSI Ing. Svatopluk Zídek a za SPŠS Ing. Hamerská a Ing. Hrdinová. Výkony soutěžících pozorně sledoval i místostarosta Kadaně Mgr. Jan Losenický. Stanovit pořadí soutěžících nebylo snadné. Všechny prezentované práce porotu velmi zaujaly a dle slov německých partnerů se budou nápady kadaňských studentů zabývat a mnohé z nich určitě použijí do projektů pro realizaci. Všichni zapojení studenti byli německými zadavateli soutěže oceněni hodnotnými cenami.

Mladý ekonom

30. listopadu 2017 proběhlo na naší škole místní kolo 1. ročníku soutěže „Mladý ekonom Ústeckého kraje“, kterou organizuje Asociace obchodních akademií v Ústeckém kraji. Soutěž je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, je pojata jako soutěž týmová. Náplní soutěže jsou rodinné finance, peníze a finanční produkty. Hlavním cílem soutěže je zvýšit povědomí mladých lidí o finančním hospodaření. Místního kola se zúčastnilo 7 týmů z 5 základních škol z Kadaně a Klášterce nad Ohří. Vítězný tým z 1. ZŠ Kadaň, ve složení Petr Mareš, Vojtěch Novák, Anna Mariya Moysh, postupuje do krajského kola, které se uskuteční 15. 12. 2017 v Ústí nad Labem. Jako doprovodný program si pro účastníky soutěže připravili žáci 4. ročníku Obchodní akademie veletrh fiktivních firem. Ceny pro první tři týmy a upomínkové předměty pro ostatní soutěžící věnovalo Město Kadaň. Soutěž finančně podpořil Ústecký kraj.

 fotka124 fotka115 (1) fotka104 

Ekonomický tým 2017

Dne 17. 10. 2017 se konala v budově Obchodní akademie Teplice krajská ekonomická a účtařská soutěž pro žáky 4. ročníků OA Ekonomický tým. Soutěže se zúčastnilo 10 týmů z 8 středních odborných škol Ústeckého kraje. Naši školu reprezentovalo družstvo žákyň čtvrtého ročníku pod vedením vyučujících odborných předmětů. Soutěž měla tři části. První část spočívala v testové úloze na PC, druhá část v písemné elektronické komunikaci. Ve třetí části si účastníci připravili prezentaci na téma „Přínos průmyslových zón Ústeckého kraje“. V hodnotící porotě zasedli zástupci z praxe, Ing. Toman z ČSOB a Ing. Doležal z Edgewellu. Zvítězilo družstvo z Evropské akademie Děčín.

ekonomický tým 1 ekonomický tým 3 ekonomický tým 2

Školní rok 2016 -2017

„Mami, tati, co ty o tom víš?“ aneb Odstraňme bariéry mezi námi

V letošním roce proběhl na naší škole SPŠS a OA Kadaň již 10. ročník soutěže, jejímž cílem je dostat do podvědomí dětí i dospělých problematiku sociálně patologických jevů. Velmi nás těší, že naši žáci mají o těchto nebezpečných jevech povědomí a zcela jasně vyhraněný názor. To dokazuje i počet odevzdaných prací, kterých bylo 111. Vyhodnotili jsme tři kategorie. V kategorii Test zvítězil Jan Malý před Patrikem Domastou a Tadeášem Černým. Kategorii Grafika ovládl Martin Motlík před Sandrou Motyčkovou a Lukášem Metalem. Poslední kategorií byla Grafika na PC, ve které zvítězil Karel Hrošek před Václavem Hartmanem a Michalem Fenclem. Karel Hrošek vytváří v současné době i logo naší soutěže, pod kterým bychom rádi v dalších ročnících vystupovali. Je pro nás důležité, že se účastní žáci napříč ročníky a obory. Soutěž podporuje město Kadaň a SRPŠ při SPŠS a OA Kadaň. Všem soutěžícím děkujeme za účast, gratulujeme a těšíme se na další ročník.

mami_tati (20)mami_tati (5)mami_tati (3) mami_tati (16)mami_tati (17)

Studenti z Kadaně postavili kino Surrounded Dancer a knihovnu s kavárnou Tilia z vlnité lepenky

 

Kadaň, 2. června 2017 – Studenti Střední průmyslové školy stavební z Kadaně vytvořili z vlnité lepenky kino Surrounded Dancer a knihovnu s kavárnou Tilia. Stavby poslali do soutěže Stavby z vlnité lepenky. Zda postoupí do finále, bude známo do 7. června. Finále se uskuteční 21. června v brněnském Pavilonu Anthropos. Soutěž pořádá Svaz výrobců vlnitých lepenek ve spolupráci s obalovou společností EKO-KOM. Mladí stavaři a stavařky v letošním 11. ročníku soutěže vytvářeli originální stavbu podle vlastního návrhu. Téma je „Originální turistická atrakce (stavba) jako zviditelnění Česka v zahraničí“. Hodnotí se originalita a neotřelá myšlenka. Každá z přihlášených 30 středních stavebních škol měla možnost do soutěže přihlásit dvě stavby. Odborná porota vybere do 7. června šest staveb, které postoupí do finále. Škola vítězného projektu se může těšit na ceny v hodnotě 20 tis. Kč. Školy umístěné na druhém a třetím místě vyhrají cenu v hodnotě 10 tis. Kč a 5 tis. Kč. Šest finálových škol bude nově bojovat o čtvrtou cenu v hodnotě 5 tis. Kč. Jedná se o titul „Nejlepší obal z vlnité lepenky na soutěžní stavbu“, který školy a studenti vyrobí pro bezpečnou přepravu modelu do finále. Finále lepenkářské soutěže a slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 21. června v brněnském Pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea. Tato státní paměťová instituce v tomto objektu dokumentuje nejstarší dějiny osídlení Moravy a celého Evropy. Její muzejní expozice patří k největším a nejmodernějším svého druhu v Evropě. V současné době v Pavilonu Anthrophos probíhají dvě výstavy Vítejte u neandertálců a Zápas ichtyosaurů aneb pravěk štětcem Zdeňka Buriana. Cílem projektu je poukázat na ekologické výhody vlnité lepenky používané k výrobě obalů. Vlnitá lepenka nezatěžuje životní prostředí, je ekologicky zcela nezávadná a 100% recyklovatelná.

 

surrounded dancer (2) surrounded dancer tilia (2) tilia

Místní kolo soutěže Mladý ekonom Ústeckého kraje

V úterý 4. dubna 2017 pořádala naše škola soutěž pro žáky základních škol pod názvem Mladý ekonom Ústeckého kraje. Soutěže se zúčastnilo celkem 5 týmů. 4 týmy byla ze základních škol v Kadani, 1 tým byl ze ZŠ v Klášterci nad Ohří. Soutěž je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, je pojata jako soutěž týmová. Hlavní náplní soutěže jsou témata z RVP pro ZŠ z oblasti finanční gramotnosti – rodinné finance, peníze, bankovní produkty. Nejprve řešily týmy vědomostní test a pak následovala prezentace ekonomického tématu před odbornou komisí. Cílem soutěže je prohloubení kompetencí žáků ZŠ v oblasti finanční gramotnosti, a také zvýšit zájem žáků o ekonomicky zaměřené obory. Vítězem 1. ročníku místního kola v Kadani se stal tým žáků Základní školy Kadaň, Školní 1479, ve složení – Petr Mareš, Dominik Nimec, Anna Mariya Moysh. Vítězný tým postupuje do krajského kola, které se bude konat dne 13. 6. 2017 na Obchodní akademii v Ústí nad Labem. Všem žákům a učitelům zapojených ZŠ děkujeme za spolupráci a účast v soutěži a věříme, že tato soutěž bude pokračovat i v dalších letech.

 fotka069 (1) fotka079 (1) 

1

Úspěch Martina Motlíka (1.A) v soutěži „Poohří vaším objektivem“.

Blahopřejeme Martinu Motlíkovi z 1.A,  který obsadil třetí místo v soutěži „Poohří vaším objektivem“.

Příloha č. 1 .článek z internetu

Příloha č. 2 .  článek z Kadaňských novin

Školní rok 2015-2016

2. místo v krajském kole

V 7. ročníku soutěže Finanční gramotnost se umístilo družstvo naší školy ve složení Lenka Procházková, Richard Hajchl a Daniel Týr na vynikajícím druhém místě v rámci Ústeckého kraje. Žáci prokázali, že se orientují v ekonomické a finanční činnosti, dokážou sestavit domácí rozpočet a zhodnotí finanční nabídky tak, aby nedošlo k předlužení. Soutěž je zaměřena především na peněžní, cenovou a právní gramotnost a na ochranu spotřebitele. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zkouška nosnosti modelu mostu

18. 12. 2015 se uskutečnila zkouška nosnosti modelu mostu, který vyrobili ze špejlí a nití žáci 3. A na soutěž BRIDGES, kterou pořádalo VUT v Brně. Celkem připravili modely dva. Jeden z nich poslali do soutěže. Druhý model mostu žáci před svými spolužáky postupně zatěžovali připraveným závažím a tipovali si, kolik unese. Rozlomil se až pod 23 kg závažím. Soutěž měla mezi žáky velký úspěch, a proto jsme se rozhodli ji zopakovat.

Mosty ze špejlí12. 2. 2016 – družstva ze SPŠS a OA Kadaň + družstvo SŠTGA Chomutov + ZŠ Chomutovská Kadaň

 Mosty pro Erfurt 2016 (PM)

Na základě spolupráce s Inženýrskou komorou Thüringen (Durynsko) se žáci 3. ročníku oboru stavebnictví Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie Kadaň zúčastnili mezinárodní soutěže Brücken für Erfurt 2016. Soutěž se uskutečnila v pátek 18. 3. 2016 v prostorách Fachhochschule  v Erfurtu. Model mostu postavený kadaňskými stavaři (L. Adamová, D. Jeník, T. Toman a P. Trochymčuk) obstál po stránce technické i estetické velmi dobře a v konečném pořadí byl oceněn 4. Místem a čestným uznáním.

 StreTech 2016 (PM)

České vysoké učení technické v Praze pořádalo ve středu dne 8. června 2016 setkání a prezentaci prací studentů středních škol „ StreTech 2016“. Za naší školu se zúčastnili Lenka Adamová a Michal Fencl.

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. (HL) – vyhlašovatel soutěže o nejlepší projekt pro studenty středních průmyslových škol stavebních – soutěže se zúčastnili a čestné uznání obdrželi Hai Binh Nguyenová a Josef Hajm.

Stavby z vlnité lepenky (FL)

V letošním školním roce se konal 10. ročník soutěžního projektu „Stavby z vlnité lepenky“, kterou pořádá Svaz výrobců vlnitých lepenek ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s. a Národním památkovým ústavem. Projekt je určen pro studenty středních škol se zaměřením na stavebnictví.

Úkolem studentů v tomto ročníku bylo vytvořit model stavby na téma „Národní kulturní památka České republiky“. Naši studenti tvořili model zámku Konopiště. Soutěžní družstvo naší školy tvořili žáci 3. A – Milan Kedl, Miroslav Naxera, Stanislav Mašek, Štěpán Přecechtěl a Jakub Sadowski.

Školní rok 2014-2015

Stavoks (Ing. M. Parpel) – účast – Martin Graupner (vědecko-odborná konference), 27. 11. 2014 Brno

 StreTech 2015 (Ing. M. Parpel)

České vysoké učení technické v Praze pořádalo ve středu dne 10. června 2015 setkání a prezentaci prací studentů středních škol „ StreTech 2015“. Za naší školu se zúčastnili Lenka Adamová a David Jeník.

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. (Ing. L. Hrdinová) – vyhlašovatel soutěže o nejlepší projekt pro studenty středních průmyslových škol stavebních – soutěže se zúčastnili a čestné uznání obdrželi Jaroslav Pajdučák a Dominik Vlasatý

Stavby z vlnité lepenky (Ing. J. Frlausová)

V letošním školním roce se na naší škole konala soutěž, kterou pořádá Svaz výrobců vlnitých lepenek ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s., Dolní oblastí Vítkovice a pod záštitou Ministerstva životného prostředí.  Jednalo se již o 9. ročník. Projekt je určen pro studenty středních škol se zaměřením na stavebnictví.

Každá škola měla možnost přihlásit do soutěže jen jednu stavbu. Úkolem studentů v tomto ročníku bylo vytvořit model stavby na téma „Technický div České republiky“. Studenti tvořili model stávající technické památky, konkrétně se rozhodli pro Schillerovu rozhlednu v Kryrech.

Soutěžní družstvo naší školy tvořili žáci Lenka Adamová, Soňa Beranová, Miroslav Naxera, Stanislav Mašek, Pavel Trochymčuk, Lukáš Skirka a Lukáš Kubeša.

Mosty pro Erfurt 2015 (Ing. M. Parpel)

Na základě spolupráce s Inženýrskou komorou Thüringen (Durynsko) se žáci 2. ročníku oboru stavebnictví Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie Kadaň zúčastnili mezinárodní soutěže Brücken für Erfurt 2015. Soutěž se uskutečnila 27. 3. 2015 v prostorách Fachhochschule  v Erfurtu za účasti 11 družstev. Model mostu postavený kadaňskými stavaři obstál po stránce technické i estetické velmi dobře a v konečném pořadí byl oceněn 2. místem. Zvítězilo družstvo z Goetheschule Ilmenau (Durynsko).

Školní rok 2013-2014

Stavoks (Ing. M. Parpel) – účast – David Šmíd (vědecko-odborná konference), 27. 11. 2013 Brno

StreTech 2014 (Ing. M. Parpel) – České vysoké učení technické v Praze pořádalo ve středu dne 11. června 2014 setkání a prezentaci prací studentů středních škol „ StreTech 2014“. Za naší školu se zúčastnili David Šmíd,  Karel Koubíka, Martin Graupner a Michal Weiss.

Školní rok 2012-2013

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. (HL) – vyhlašovatel soutěže o nejlepší projekt pro studenty středních průmyslových škol stavebních – soutěže se zúčastnili a čestné uznání obdrželi David Šmíd a Frederik Peruth.

Středoškolská soutěž YTONG (CH)

Na začátku školního roku 2012 odstartoval již 7. ročník studentské soutěže Ytong, do které se zapojili studenti třetích a čtvrtých ročníků středních průmyslových škol zaměřených na oblast stavebnictví. Z naší školy měl úspěch v regionálním i celostátním kole David Šmíd, umístil se na druhém respektive třetím místě.

Stavoks (PM) – účast – David Šmíd (vědecko-odborná konference), 6. 12. 2012 Brno

StreTech 2013 (PM)

České vysoké učení technické v Praze pořádalo ve středu dne 12. června 2013 setkání a prezentaci prací studentů středních škol „ StreTech 2013“. Za naší školu se zúčastnili David Šmíd, Frederik Peruth, Karel Koubíka a Martin Graupner.

„Projecting a House 2013″

O kadaňské průmyslovce bylo slyšet také v zahraničí. V mezinárodní soutěži  „Projecting a House 2013“, která se uskutečnila ve slovinské Lublani, získal žák 3. ročníku David Šmíd se svým soutěžním projektem  3. místo, když diplom za 1. místo putoval do Švédska a 2. místo obsadili studenti ze Slovinska.

 

 

Školní rok 2011/2012

Wienerberger –  cihlářský průmysl (HL)

Štěpán Krejčík postoupil v projektu organizovaném firmou Wienerberger do celostátního kola

StreTech 2012

České vysoké učení technické v Praze pořádalo ve středu dne 13. června 2012 setkání a prezentaci prací studentů středních škol „ StreTech 2012“.

Stavby z vlnité lepenky

V letošním školním roce se již potřetí konala na naší škole soutěž, kterou pořádá Svaz výrobců vlnitých lepenek. Jednalo se již o 6. ročník. Projekt je určen pro studenty středních škol se zaměřením na stavebnictví.

Každá škola měla možnost přihlásit do soutěže jen jednu stavbu. Úkolem studentů v tomto ročníku bylo vytvořit model stavby na téma „Škola snů“. Studenti tvořili originální projekt školy, kterou by chtěli mít ve městě, kde studují či bydlí. Podstatou projektu bylo, že vytvořený model musel být vytvořen výhradně s využitím vlnité lepenky (kartonu). Lepenku studentům zdarma poskytl Svaz výrobců vlnitých lepenek.

Autoři nejlepší stavby získali ceny vysoké finanční hodnoty.

Do soutěže se z naší školy přihlásilo dvoučlenné družstvo studentů Terezy Kožené a Davida Šmída ze třídy 2.A – obor Stavebnictví. Soutěžící strávili nad vymýšlení a lepením modelu desítky hodin, a to v průběhu druhého pololetí.

Naši studenti, vzhledem k obrovské konkurenci, bohužel na stupeň vítězů nedosáhli, přesto své práce nelitovali. Projekt byl po ukončení soutěže mediálně komunikován v celostátních i regionálních médiích.

STAVOKS – vědecko-odborná konference studentů středních škol

Vedení Stavební fakulty VUT v Brně ve spolupráci se Studentskou komorou akademického senátu (SKAS) pořádalo dne 3.12.2009 šestý ročník Studentské vědecké odborné konference STAVOKS 2009. Základním cílem konference je umožnit studentům středních škol, kteří se chtějí ve své budoucnosti orientovat na technické obory, prezentaci své práce, seznámit je navzájem a představit jim Stavební fakultu VUT v Brně.  V letošní soutěžní přehlídce bylo prezentováno 29 prací studentů různých středních škol z celé ČR (Brno, Jihlava, Havlíčkův Brod, Třebíč, Náchod, Liberec, Kadaň, Cheb a další) a také ze Slovenska. Byly zastoupeny školy především technického charakteru, a to se zaměřením na stavebnictví a přírodní vědy, zúčastnili se rovněž studenti gymnázií. Studenti SPŠ stavební  a OA Kadaň  M. Graupner, M. Selinger a O. Blažek se  zúčastnili této konference se svou prací z oblasti stavebnictví a architektury na téma „Vliv globálního oteplování na architekturu budoucnosti“.

StreTech 2010

Setkání a prezentace prací středoškolských studentů a jejich středních škol na ČVUT v Praze, zúčastnili se studenti O. Blažek, M. Graupner a M. Selinger (16. 6. 2010).

Celostátní projekt „Stavby z vlnité lepenky

Svaz výrobců vlnitých lepenek ve spolupráci se společností EKOKOM a pod záštitou Ministerstva životního prostředí vyhlásila soutěž se zadáním – vytvořit národní fotbalový stadion – zúčastnil se žák Jakub Majerčík (3.A).

Soutěž „POROTHERM DŮM

Ve školním roce 2009/2010 se konal nultý ročník soutěže pořádaný firmou „Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.“ o návrh stavby s využitím systému Porotherm. Soutěže se zúčastnili čtyři studenti ze třetích ročníků oboru Management ve stavebnictví  Pozemní stavitelství. Školní kolo skončilo v červnu 2010. V září 2010 proběhne celostátní vyhodnocení soutěže.