ostatní

Školní rok 2015-2016
Zkouška nosnosti modelu mostu

18. 12. 2015 se uskutečnila zkouška nosnosti modelu mostu, který vyrobili ze špejlí a nití žáci 3. A na soutěž BRIDGES, kterou pořádalo VUT v Brně. Celkem připravili modely dva. Jeden z nich poslali do soutěže. Druhý model mostu žáci před svými spolužáky postupně zatěžovali připraveným závažím a tipovali si, kolik unese. Rozlomil se až pod 23 kg závažím. Soutěž měla mezi žáky velký úspěch, a proto jsme se rozhodli ji zopakovat.

 

Mosty ze špejlí12. 2. 2016 – družstva ze SPŠS a OA Kadaň + družstvo SŠTGA Chomutov + ZŠ Chomutovská Kadaň

 Mosty pro Erfurt 2016 (PM)

Na základě spolupráce s Inženýrskou komorou Thüringen (Durynsko) se žáci 3. ročníku oboru stavebnictví Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie Kadaň zúčastnili mezinárodní soutěže Brücken für Erfurt 2016. Soutěž se uskutečnila v pátek 18. 3. 2016 v prostorách Fachhochschule  v Erfurtu. Model mostu postavený kadaňskými stavaři (L. Adamová, D. Jeník, T. Toman a P. Trochymčuk) obstál po stránce technické i estetické velmi dobře a v konečném pořadí byl oceněn 4. Místem a čestným uznáním.

 StreTech 2016 (PM)

České vysoké učení technické v Praze pořádalo ve středu dne 8. června 2016 setkání a prezentaci prací studentů středních škol „ StreTech 2016“. Za naší školu se zúčastnili Lenka Adamová a Michal Fencl.

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. (HL) – vyhlašovatel soutěže o nejlepší projekt pro studenty středních průmyslových škol stavebních – soutěže se zúčastnili a čestné uznání obdrželi Hai Binh Nguyenová a Josef Hajm.

Stavby z vlnité lepenky (FL)

V letošním školním roce se konal 10. ročník soutěžního projektu „Stavby z vlnité lepenky“, kterou pořádá Svaz výrobců vlnitých lepenek ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s. a Národním památkovým ústavem. Projekt je určen pro studenty středních škol se zaměřením na stavebnictví.

Úkolem studentů v tomto ročníku bylo vytvořit model stavby na téma „Národní kulturní památka České republiky“. Naši studenti tvořili model zámku Konopiště. Soutěžní družstvo naší školy tvořili žáci 3. A – Milan Kedl, Miroslav Naxera, Stanislav Mašek, Štěpán Přecechtěl a Jakub Sadowski.

Školní rok 2014-2015

Stavoks (Ing. M. Parpel) – účast – Martin Graupner (vědecko-odborná konference), 27. 11. 2014 Brno

 StreTech 2015 (Ing. M. Parpel)

České vysoké učení technické v Praze pořádalo ve středu dne 10. června 2015 setkání a prezentaci prací studentů středních škol „ StreTech 2015“. Za naší školu se zúčastnili Lenka Adamová a David Jeník.

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. (Ing. L. Hrdinová) – vyhlašovatel soutěže o nejlepší projekt pro studenty středních průmyslových škol stavebních – soutěže se zúčastnili a čestné uznání obdrželi Jaroslav Pajdučák a Dominik Vlasatý

Stavby z vlnité lepenky (Ing. J. Frlausová)

V letošním školním roce se na naší škole konala soutěž, kterou pořádá Svaz výrobců vlnitých lepenek ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s., Dolní oblastí Vítkovice a pod záštitou Ministerstva životného prostředí.  Jednalo se již o 9. ročník. Projekt je určen pro studenty středních škol se zaměřením na stavebnictví.

Každá škola měla možnost přihlásit do soutěže jen jednu stavbu. Úkolem studentů v tomto ročníku bylo vytvořit model stavby na téma „Technický div České republiky“. Studenti tvořili model stávající technické památky, konkrétně se rozhodli pro Schillerovu rozhlednu v Kryrech.

Soutěžní družstvo naší školy tvořili žáci Lenka Adamová, Soňa Beranová, Miroslav Naxera, Stanislav Mašek, Pavel Trochymčuk, Lukáš Skirka a Lukáš Kubeša.

Mosty pro Erfurt 2015 (Ing. M. Parpel)

Na základě spolupráce s Inženýrskou komorou Thüringen (Durynsko) se žáci 2. ročníku oboru stavebnictví Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie Kadaň zúčastnili mezinárodní soutěže Brücken für Erfurt 2015. Soutěž se uskutečnila 27. 3. 2015 v prostorách Fachhochschule  v Erfurtu za účasti 11 družstev. Model mostu postavený kadaňskými stavaři obstál po stránce technické i estetické velmi dobře a v konečném pořadí byl oceněn 2. místem. Zvítězilo družstvo z Goetheschule Ilmenau (Durynsko).

Školní rok 2013-2014

Stavoks (Ing. M. Parpel) – účast – David Šmíd (vědecko-odborná konference), 27. 11. 2013 Brno

StreTech 2014 (Ing. M. Parpel) – České vysoké učení technické v Praze pořádalo ve středu dne 11. června 2014 setkání a prezentaci prací studentů středních škol „ StreTech 2014“. Za naší školu se zúčastnili David Šmíd,  Karel Koubíka, Martin Graupner a Michal Weiss.

Školní rok 2012-2013

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. (HL) – vyhlašovatel soutěže o nejlepší projekt pro studenty středních průmyslových škol stavebních – soutěže se zúčastnili a čestné uznání obdrželi David Šmíd a Frederik Peruth.

Středoškolská soutěž YTONG (CH)

Na začátku školního roku 2012 odstartoval již 7. ročník studentské soutěže Ytong, do které se zapojili studenti třetích a čtvrtých ročníků středních průmyslových škol zaměřených na oblast stavebnictví. Z naší školy měl úspěch v regionálním i celostátním kole David Šmíd, umístil se na druhém respektive třetím místě.

Stavoks (PM) – účast – David Šmíd (vědecko-odborná konference), 6. 12. 2012 Brno

StreTech 2013 (PM)

České vysoké učení technické v Praze pořádalo ve středu dne 12. června 2013 setkání a prezentaci prací studentů středních škol „ StreTech 2013“. Za naší školu se zúčastnili David Šmíd, Frederik Peruth, Karel Koubíka a Martin Graupner.

„Projecting a House 2013″

O kadaňské průmyslovce bylo slyšet také v zahraničí. V mezinárodní soutěži  „Projecting a House 2013“, která se uskutečnila ve slovinské Lublani, získal žák 3. ročníku David Šmíd se svým soutěžním projektem  3. místo, když diplom za 1. místo putoval do Švédska a 2. místo obsadili studenti ze Slovinska.

 

 

Školní rok 2011/2012

Wienerberger –  cihlářský průmysl (HL)

Štěpán Krejčík postoupil v projektu organizovaném firmou Wienerberger do celostátního kola

StreTech 2012

České vysoké učení technické v Praze pořádalo ve středu dne 13. června 2012 setkání a prezentaci prací studentů středních škol „ StreTech 2012“.

Stavby z vlnité lepenky

V letošním školním roce se již potřetí konala na naší škole soutěž, kterou pořádá Svaz výrobců vlnitých lepenek. Jednalo se již o 6. ročník. Projekt je určen pro studenty středních škol se zaměřením na stavebnictví.

Každá škola měla možnost přihlásit do soutěže jen jednu stavbu. Úkolem studentů v tomto ročníku bylo vytvořit model stavby na téma „Škola snů“. Studenti tvořili originální projekt školy, kterou by chtěli mít ve městě, kde studují či bydlí. Podstatou projektu bylo, že vytvořený model musel být vytvořen výhradně s využitím vlnité lepenky (kartonu). Lepenku studentům zdarma poskytl Svaz výrobců vlnitých lepenek.

Autoři nejlepší stavby získali ceny vysoké finanční hodnoty.

Do soutěže se z naší školy přihlásilo dvoučlenné družstvo studentů Terezy Kožené a Davida Šmída ze třídy 2.A – obor Stavebnictví. Soutěžící strávili nad vymýšlení a lepením modelu desítky hodin, a to v průběhu druhého pololetí.

Naši studenti, vzhledem k obrovské konkurenci, bohužel na stupeň vítězů nedosáhli, přesto své práce nelitovali. Projekt byl po ukončení soutěže mediálně komunikován v celostátních i regionálních médiích.

STAVOKS – vědecko-odborná konference studentů středních škol

Vedení Stavební fakulty VUT v Brně ve spolupráci se Studentskou komorou akademického senátu (SKAS) pořádalo dne 3.12.2009 šestý ročník Studentské vědecké odborné konference STAVOKS 2009. Základním cílem konference je umožnit studentům středních škol, kteří se chtějí ve své budoucnosti orientovat na technické obory, prezentaci své práce, seznámit je navzájem a představit jim Stavební fakultu VUT v Brně.  V letošní soutěžní přehlídce bylo prezentováno 29 prací studentů různých středních škol z celé ČR (Brno, Jihlava, Havlíčkův Brod, Třebíč, Náchod, Liberec, Kadaň, Cheb a další) a také ze Slovenska. Byly zastoupeny školy především technického charakteru, a to se zaměřením na stavebnictví a přírodní vědy, zúčastnili se rovněž studenti gymnázií. Studenti SPŠ stavební  a OA Kadaň  M. Graupner, M. Selinger a O. Blažek se  zúčastnili této konference se svou prací z oblasti stavebnictví a architektury na téma „Vliv globálního oteplování na architekturu budoucnosti“.

StreTech 2010

Setkání a prezentace prací středoškolských studentů a jejich středních škol na ČVUT v Praze, zúčastnili se studenti O. Blažek, M. Graupner a M. Selinger (16. 6. 2010).

Celostátní projekt „Stavby z vlnité lepenky

Svaz výrobců vlnitých lepenek ve spolupráci se společností EKOKOM a pod záštitou Ministerstva životního prostředí vyhlásila soutěž se zadáním – vytvořit národní fotbalový stadion – zúčastnil se žák Jakub Majerčík (3.A).

Soutěž „POROTHERM DŮM

Ve školním roce 2009/2010 se konal nultý ročník soutěže pořádaný firmou „Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.“ o návrh stavby s využitím systému Porotherm. Soutěže se zúčastnili čtyři studenti ze třetích ročníků oboru Management ve stavebnictví  Pozemní stavitelství. Školní kolo skončilo v červnu 2010. V září 2010 proběhne celostátní vyhodnocení soutěže.