EU peníze školám

Škola má zpracovány následující digitální učební materiály (DUM):

Účetnictví – 1. účtová třída – zásoby autor: Ing. Lenka Benešová benesova.l@sps-kadan.cz
Účetnictví – 0. účtová třída – dlouhodobý majetek autor: Ing. Lenka Benešová benesova.l@sps-kadan.cz
Německý jazyk – aktivity volného času autor: Mgr. Kateřina Michalova michalova.k@sps-kadan.cz
Účetnictví – 3. účtová třída -zúčtovací vztahy autor: Ing. Lenka Benešová benesova.l@sps-kadan.cz
Účetnictví – 4. účtová třída -kapitálové účty a dlouhodobé závazky autor: Ing. Lenka Benešová benesova.l@sps-kadan.cz
Matematika -Kvadratické rovnice autor: Bc. Eliška Vejmelková vejmelkova.e@sps-kadan.cz
Matematika -Algebraické výrazy autor: Bc. Eliška Vejmelková vejmelkova.e@sps-kadan.cz
Chemie – Tabulka prvků autor: Ing. Alena Daníčková danickova.a@sps-kadan.cz
Chemie – Organická chemie a biochemie autor: Ing. Alena Daníčková danickova.a@sps-kadan.cz
Stavební technologie -Stavební stroje autor: Ing. Jindra Zalabáková zalabakova.j@sps-kadan.cz
Základy stavitelství -Stavební geodezie autor: Ing. Jindra Zalabáková zalabakova.j@sps-kadan.cz
Německý jazyk -Čtvero ročních období autor: Ing. Vladislava Vágnerová vagnerova.v@sps-kadan.cz
Německý jazyk -Německá obchodní korespondence autor: Mgr.Monika Synková synkova.m@sps-kadan.cz
Německý jazyk -Jazyková komunikace-bydlení autor: Mgr.Monika Synková synkova.m@sps-kadan.cz
Stavební materiály -Základní vlastnosti autor: Ing. Milena Chramostová chramostova.m@sps-kadan.cz
Anglický jazyk -Anglická obchodní korespondence autor: Mgr. Michal Stejskal stejskal.m@sps-kadan.cz
Matematika – komplexní čísla autor: Bc. Eliška Vejmelková vejmelkova.e@sps-kadan.cz
Účetnictví – základy autor: Ing. Lenka Benešová benesova.l@sps-kadan.cz
Vzduchotechnika autor: Ing. Silva Keřková kerkova.s@sps-kadan.cz
Pozemní stavitelství – úvod do stavebnictví autor: Ing. Lenka Hrdinová hrdinova.l@sps-kadan.cz
Pozemní stavitelství – architektůra autor: Ing. Jaroslava Frlausová frlausova.j@sps-kadan.cz
Anglický jazyk – cestování autor. Mgr.Michal Stejskal stejskal.m@sps-kadan.cz
Český jazyk a literatůra- Česká meziválečná próza autor: Mgr. Iva Schindlerová schindlerova.i@sps-kadan.cz
Písemná a elektronická komunikace autor: Ing. Monika Kuncová kuncova.m@sps-kadan.cz
Stavební mechanika autor: Ing. Milan Parpel parpel.m@sps-kadan.cz
Český jazyk a literatůra – skladba autor: Mgr. Iva Schindlerová schindlerova.i@sps-kadan.cz