Hejtman Bubeníček jednal s rektorem ČVUT o podpoře školství

Téma podpory středního školství Ústeckého kraje bylo hlavním námětem návštěvy rektora Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) Petra Konvalinky u hejtmana Oldřicha Bubeníčka.

Image

Tisková zpráva z 28. ledna 2016

Oba se jednomyslně shodli na nutnosti zvýšení prezentace technického vzdělávání. „Nejen v našem kraji je po takto zaměřených specialistech na trhu práce velká poptávka,“ řekl Oldřich Bubeníček s tím, že kraj se snaží situaci řešit jak motivačními programy pro studenty trhem požadovaných oborů, tak zvyšováním úrovně jednotlivých škol. Kvalitu absolventů středních škol z regionu potvrdil ostatně i sám rektor Konvalinka. „Mezi jedny z nejlepších studentů naší ČVUT patří ti, co přicházejí ze Střední průmyslové školy stavební v Kadani,“ pochválil výsledky příspěvkové organizace kraje, kterou v nedávné době vysoké učení technické zastřešilo jako partnerskou školu.

Hejtman Bubeníček s rektorem Konvalinkou diskutovali rovněž o rozvíjející se příhraniční spolupráci mezi Ústeckým krajem a saským regionem v Německu. „Na bázi hospodářských komor obou zemí jednáme o vzájemných výměnných pobytech středoškolských studentů, což pomůže prvotně v jazykové vzdělanosti a následně i možnosti odborného technického studia,“ vysvětlil Petr Konvalinka.

http://www.kr-ustecky.cz/hejtman-bubenicek-jednal-s-rektorem-cvut-o-podpore-skolstvi/d-1695835/p1=204698

  1. 1. 2016