Stavebka za školou

V úterý 14. 5. 2019 odpoledne byla v Galerii pod širým nebem na Studentském náměstí zahájena výstava  Stavebka za školou. Milý úvod obstaraly děti z Mateřské školy Čtyřlístek pod vedením svých paní učitelek. Vernisáž, kterou skvěle moderoval Ing. Pavel Štětina, zahájili svými proslovy představitelé ČKAIT, ČSSI  a náměstek hejtmana Ústeckého kraje Petr Šmíd. Za stavební firmu Swietelsky přítomné pozdravil Ing. Pavel Brůžek. I když počasí příliš nepřálo, zahájení i výstava samotná se setkaly s kladným ohlasem návštěvníků. Poděkování patří všem zaměstnancům školy i žákům, kteří se na její přípravě aktivně podíleli. Výstava potrvá do 4. 6. 2019.

PaedDr. Zdeněk Hrdina