Výchovný ústav a středisko výchovné péče Pšov

Dne 13. a 16. května 2019 druhé ročníky navštívily v rámci primární prevence Výchovný ústav a středisko výchovné péče Pšov. Tato exkurze navázala na přednášku ředitele ústavu PhDr. Savy Arabadžieva, která proběhla v loňském školním roce ve třídách.

VÚ Pšov je školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Jsou zde chlapci ve věku 16 – 18 let, po prodloužení ÚV nebo OV do 19 let, chlapci, kteří nemají zájem o studium, nebo z určitých důvodů nejsou ve středoškolském vzdělání schopni pokračovat. Jedná se o výchovný ústav, který nemá charakter školy. Hlavním úkolem je vytvoření pracovních návyků u těchto dětí, zodpovědnosti a připravit je na začlenění se do budoucího života. Od roku 2014 je součástí zařízení Středisko výchovné péče. To poskytuje široké veřejnosti komplexní preventivně výchovnou péči primárně zaměřenou na děti a mládež s poruchami chování. Sestává ze tří funkčních oddělení, a sice z oddělení ambulantního a stacionárního a oddělení pobytového

Nejdříve nám vychovatelé popsali chod ústavu, důvody, které vedou k zařazení do ústavu a možnosti, které ulehčují život v zařízení. Poté jsme měli možnost si prohlédnout všechny objekty, ve kterých jsou chlapci ubytováni a kde probíhají jednotlivé denní aktivity. Překvapilo nás velmi strohé, ale účelné zařízení. Dozvěděli jsme se celý denní režim, který se převážně skládá z pracovní činnosti. Pro naše žáky bylo zcela nepochopitelné, že chvíle strávené v posilovně jsou jen za odměnu. Celá exkurze byla doplněna příběhy ze života a snad i díky nim naši žáci pochopili, že tomuto zařízení je lepší se vyhnout. Vždyť takové věci jako je vlastní pokoj, možnost kdykoliv se projít, zahrát si na PC, je v tomto ústavu věcí jen těžko nebo vůbec získatelnou. Myslím, že tato exkurze měla velký význam v uvědomění si životních priorit.