Přijímací řízení

 

informace pro uchazeče k přijímacímu řízení

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

 

Podle informací MŠMT se jednotná přijímací zkouška bude konat v červnu.    “V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška a střední škola ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek, ale mohou přijatí žáci odevzdat až poté, co se uskuteční přijímací zkoušky na ostatních školách podle termínů stanovených ministerstvem.

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020-2021

Otevírané obory:

Stavebnictví  
Ekonomika a podnikání  
Obchodní akademie  
Technická zařízení budov  

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oborů vzdělání:

Obor vzdělání Předpokládaný počet přijímaných uchazečů Forma vzdělávání
36-47-M/01 Stavebnictví 60 denní
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (Management ve stavebnictví) 60 denní
63-41-M/02 Obchodní akademie 60 denní
36-45-M/01 Technická zařízení budov 30 denní

Podání přihlášky:

Uchazeč použije formulář přihlášky stanovený MŠMT

Přihláška ke vzdělávání – studiu ve střední škole

Vzor vyplněné přihlášky pro denní studium

Na přihlášce uvede uchazeč max. dvě zvolené školy. Vyplněnou přihlášku okopíruje a obě identická vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší a doručí  na zvolené školy.

Podání přihlášek pro denní studium do 2. 3. 2020

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Průběh přijímacího řízení:

V 1. kole přijímacího řízení je povinná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky, zadávaná a vyhodnocovaná Centrem pro zjišťování výsledků vzděláváníPřijímací zkouška se koná ve dvou řádných termínech: 1. termín dne 14. 4. 2020, 2. termín dne 15. 4. 2020. Každý uchazeč má právo konat zkoušku dvakrát – v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí, přičemž se mu započítává lepší výsledek.

V náhradním termínu koná přijímací zkoušku uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil. Náhradní termín je stanoven na dny 13. 5. a 14. 5. 2020.

Výsledky přijímacího řízení:

Ředitel školy, po vyhodnocení testů bez zbytečného odkladu, zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí (ukládá se na poště po dobu 5 pracovních dnů). Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn, pod přiděleným registračním číslem, na našich internetových stránkách a u vchodu do budovy školy.

Ilustrační testy:

Český jazyk – Didaktický testKlíč řešení

Matematika – Didaktický testKlíč řešení