Přijímací řízení

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 3 kola 2018

Vyhlášení výsledků druhého kola přijímacího řízení

Výsledky přijímacích zkoušek 2.kolo 2018

Ekonomika a podnikání 2. kolo

Obchodní akademie 2. kolo

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 2 kola 2018

Vyhlášení výsledků prvního kola přijímacího řízení

Stavebnictví 36-47-M/01

Technická zařízení budov 36-45-M/01

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

Obchodní akademie 63-41-M/02

Přihlášky ke vzdělávání je možno zaslat poštou, případně odevzdat osobně v kanceláři školy v pracovní dny v době od 7.00 do 15.00. V pondělí a ve středu v době od 7.00 do 16.00.

Vyhlášení 1 kola přijímacího řízení

Otevírané obory:

Stavebnictví
Ekonomika a podnikání
Obchodní akademie
Technická zařízení budov

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oborů vzdělání:

Obor vzdělání Předpokládaný počet přijímaných uchazečů Forma vzdělávání
36-47-M/01 Stavebnictví 60 denní
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (Management ve stavebnictví) 60 denní
63-41-M/02 Obchodní akademie 60 denní
36-45-M/01 Technická zařízení budov 30 denní

 

Podání přihlášky:

Uchazeč použije formulář přihlášky stanovený MŠMT pro školní rok 2017/2018

Tiskopis přihlášky ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2017/2018

Vzor vyplněné přihlášky pro denní studium

Na přihlášce uvede uchazeč max. dvě zvolené školy. Vyplněnou přihlášku okopíruje a obě identická vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší a doručí  na zvolené školy.

Podání přihlášek pro denní studium do 1. 3. 2018

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Průběh přijímacího řízení:

V 1. kole přijímacího řízení je povinná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky, zadávaná a vyhodnocovaná Centrem pro zjišťování výsledků vzděláváníPřijímací zkouška se koná ve dvou řádných termínech: 1. termín dne 12. 4. 2018, 2. termín dne 16. 4. 2018. Každý uchazeč má právo konat zkoušku dvakrát – v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí, přičemž se mu započítává lepší výsledek.

V náhradním termínu koná přijímací zkoušku uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil. Náhradní termín je stanoven na dny 10.5. a 11.5.2018.

Výsledky přijímacího řízení:

Ředitel školy, po vyhodnocení testů bez zbytečného odkladu, zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí (ukládá se na poště po dobu 5 pracovních dnů). Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn, pod přiděleným registračním číslem, na našich internetových stránkách a u vchodu do budovy školy.

Ilustrační testy:

Český jazyk – Didaktický testKlíč řešení

Matematika – Didaktický testKlíč řešení