O absolventy kadaňské stavební průmyslovky mají zájem v Německu

 V rámci dlouholeté spolupráce mezi Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Inženýrskou komorou Thüringen se v polovině ledna (12. – 13. 1.2015) uskutečnilo dvoudenní jednání představitelů obou komor a dalších významných institucí v Karlových Varech a v Kadani. Po pondělním jednání v Karlových Varech zamířili němečtí hosté společně s představiteli ČKAIT a karlovarské krajské pobočky úřadu práce na stavební průmyslovku do Kadaně. Po prohlídce školy, kdy se hosté zajímali především o výuku odborných předmětů a cizích jazyků,  následoval  workshop,  na kterém vystoupili  za české stavaře viceprezident  ČKAIT profesor  Ing.  Alois Materna – z  VŠB – TU Ostrava a Ing. Svatopluk  Zídek , za durynskou inženýrskou komoru  její  viceprezident Karl Heinz Bartl, za Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen Dr. Stefan Blechsmidt. Jednání se zúčastnil i starosta Kadaně PaedDr. Kulhánek. Cílem jednání bylo zmapování možné spolupráce mezi kadaňskou školou a durynskými partnery. Následovalo setkání se studenty maturitních tříd. Zástupci durynské strany projevili velký zájem o zaměstnávání absolventů kadaňské průmyslovky v německých firmách. Po podvečerní prohlídce historických památek v centru města se durynští hosté loučili s přesvědčením,  že byly položeny základy   spolupráce, na kterou bude v dalších měsících možno navázat.