Čtenářské dílny

V rámci projektu Výzva č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost naše škola zakoupila více než 200 knih pro čtenářské dílny, které poslouží ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti žáků školy. Žáci na hodinách českého jazyka a literatury budou pod vedením svých vyučujících rozvíjet své individuální schopnosti v oblasti čtenářství. 10 čtenářských dílen pro 1. ročník a stejný počet dílen pro 3. ročník obohatí výuku českého jazyka a literatury.

Mgr. Michal Stejskal

seznam knih