Odborná přednáška firmy Wieneberger

Dne 20. 10. 2015 se konala přednáška firmy Wienerberger, který vyrábí cihlářské výrobky. Přednášky se zúčastnili žáci 4. A. Ing. Daniel Uskokovič nejprve připomenul zásady teorie stavební akustiky, požadavky na stavební konstrukce z akustického hlediska a seznámil žáky se zásadami správného navrhování a provádění zvukově izolačních stěn. Uváděl přitom názorné konkrétní příklady z praxe. Na závěr zodpověděl dotazy a proběhla odborná diskuze. Žáci získané vědomosti uplatní v odborných předmětech, v soutěžích, kterých se pravidelně zúčastňujeme, a hlavně v samotné praxi, ať už při projektování nebo realizaci staveb.

1 2