Výchovný ústav Pšov

Dne 24. 11. 2015 druhé ročníky navštívily Výchovný ústav Pšov v rámci primární prevence. Tato návštěva navázala na přednášku ředitele ústavu PhDr. Savy Arabadžieva, který v loňském školním roce ve třídách přednášel na téma šikana. VÚ Pšov je školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Jsou zde chlapci ve věku 16 – 18 let, po prodloužení ÚV nebo OV do 19 let, chlapci, kteří nemají zájem o studium, nebo z určitých důvodů nejsou ve středoškolském vzdělání schopni pokračovat. Jedná se o výchovný ústav, který nemá charakter školy. Hlavním úkolem je vytvoření pracovních návyků u těchto dětí, zodpovědnosti a připravit je na začlenění se do budoucího života. Nejdříve nám vychovatelé vysvětlili funkci ústavu, důvody, které vedou k zařazení do ústavu a možnosti, které ulehčují život v zařízení. Potom jsme měli možnost shlédnout všechny tři objekty, ve kterých jsou chlapci  ubytováni, jídelnu i pracovní dílny. Překvapilo nás velmi strohé, ale účelné zařízení. Dozvěděli jsme se celý denní režim, který se převážně skládá z pracovní činnosti. Pro naše žáky bylo zcela nepochopitelné, že chvíle strávené v posilovně jsou jen za odměnu a to ještě po umytí podlahy a naštípání dvou koleček dříví. Celá exkurze byla doplněna příběhy ze života a snad i díky nim naši žáci pochopili, že tomuto zařízení je lepší se vyhnout. Vždyť takové věci jako je vlastní pokoj, možnost kdykoliv se projít, zahrát si na PC, je v tomto ústavu věcí jen těžko nebo vůbec získatelnou. Myslím, že tato exkurze měla velký význam v uvědomění si životních priorit.

Pšov2 Pšov1