DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ spojený s oslavou 65. výročí založení Střední průmyslové školy stavební

V sobotu 26. listopadu 2016 v době od 9.00 do 13.00 se uskutečnila na SPŠS a OA v Kadani další část oslav 65. výročí založení stavební průmyslovky. Výročí školy, která patří mezi partnerské univerzitní střední školy ČVUT, proběhlo ve znamení dne otevřených dveří. Byly zde vystaveny práce současných i  bývalých žáků školy, dochovaná maturitní tabla i fotografie z historie školy. Součástí oslav bylo i připomenutí Dne stavitelství a architektury, který je tradičně pořádán ve spolupráci s ČKAIT. Zakladatelé „Ceny absolventů“ rektor ČVUT Profesor Ing. Petr Konvalinka, CSc. a Ing. Miroslav Gabriel (oba absolventi SPŠS Kadaň) předali ocenění nejlepším studentům stavebních oborů za uplynulý školní rok. Oceněni byli žáci 4. ročníku oboru stavebnictví Josef Hajm, Lenka Adamová a Hai Binh Nguyenová.  Představitele ČKAIT reprezentovala delegace ve složení Ing. Radek Hnízdil, ředitel kanceláře ČKAIT (absolvent kadaňské průmyslovky), tradičně Ing. Svatopluk Zídek (OK ČKAIT KV) tentokrát se svojí přednáškou na téma „Stavby oceněné cenou ČKAIT“ a Ing. Tomáš Chromý, Oblastní pobočku ČSSI v Karlových Varech její předseda Ing. Jaroslav Korbelář. Zástupci ČKAIT a ČSSI podarovali oceněné studenty knihami. Potěšitelná byla vysoká účast nejen  bývalých studentů a  pedagogů, provozních zaměstnanců, ale i případných zájemců o studium a především zástupců významných firem z oblasti stavebnictví, kteří projevili zájem o rozšíření spolupráce se školou. Velmi nadějně se jeví budoucí spolupráce s firmou Metrostav. Ke zkvalitnění vybavení školy učebními pomůckami chce přispět také Reframo KZK a.s. Kadaň. Zúčastnění hosté měli shodou okolností možnost po ukončení návštěvy školy, navštívit i slavnostní zahájení Adventu na historickém kadaňském náměstí. Akce pořádané k výročí školy podpořil Ústecký kraj i místní stavební firmy a Kabelová televize Kadaň.

Škola 65 011 Škola 65 025 Škola 65 031 Škola 65 106 Škola 65 135 Škola 65 144