Hodina s bezpečnostním expertem

Plná aula žáků, napjaté výrazy, ticho, zvědavost a soustředění. Takhle to vypadalo na naší škole v aule, když přednášel generál čs. armády ve výslužbě a bývalý náčelník Vojenské zpravodajské služby ČR Andor Šándor. Jak je patrno z nadpisu, jednalo se hlavně o bezpečnost. Nicméně tato otázka je velmi široká. Začala se řešit bezpečnost žákům nejbližší, což je ve škole. Jak se zachovat, když se objeví ozbrojený pachatel, když je nahlášena bomba ve škole, popř. pokud se jedná o únik zdraví škodlivých látek. Poté se zabrousilo k otázkám bezpečnosti při vypnutí el. energie v celém městě. Žáci se přímo na příkladu z města Prahy dozvěděli, jaká úskalí hrozí a na co je třeba se připravit. Závěr byl věnován bezpečnostním otázkám státu. Jak jsme připraveni po stránce obranyschopnosti státu, co nás čeká v souvislostech s migrací obyvatel. Přednáška byla doplněna řadou příkladů z praxe, což žáky vždy velmi zaujme. A nechyběl i prostor pro dotazy.

27_9_17 (5) 27_9_17 (9) 27_9_17 (14)