Informace pro žáky budoucích 1. ročníků a zákonné zástupce

Přijatým uchazečům, kteří nám odevzdáním zápisového lístku potvrdili svůj úmysl vzdělávat se v naší střední škole, začíná výuka 3. září 2018 od 8:00 hodin.

Třída, do které byl žák zařazen, bude napsána na nástěnce ve vestibulu školy 3. 9. 2018.

Každý žák obdrží na začátku školního roku potvrzení o studiu a může si nechat potvrdit průkazky na dopravu.

Schůzka vedení školy s rodiči žáků 1. ročníků se uskuteční v měsíci září.

Vzhledem k tomu, že naše škola byla opět vybrána do seznamu spádových škol pro podzimní termín maturitních zkoušek, bude organizace vyučování v prvním týdnu v září 2018 přizpůsobena jednotnému zkušebnímu schématu stanovenému MŠMT ČR.