Středoškolská odborná činnost

Dne 29. 3. 2019 proběhlo na SPŠS a OA Kadaň okresní kolo 41. ročníku SOČ.
Své práce zde před odbornou porotou obhajovali tři studenti:

Martin Motlík (SPŠS a OA Kadaň), soutěžní obor 11 stavebnictví, architektura a design interiérů, název práce: Poznávejme královskou Kadaň
Fabián Bodnár (Gymnázium Kadaň), soutěžní obor 2 Fyzika, název práce: Objev nové proměnné hvězdy
Ondřej Klusák (Gymnázium Kadaň), soutěžní obor 4 Biologie, název práce: Alkaloidy vybraných druhů rostlin čeledi Asteraceae
Všichni tři studenti získali za své výborné práce a obhajoby 1. místo ve svém soutěžním oboru a postoupili do krajského kola, které se bude konat 25. 4. 2019 v Ústí nad Labem.
Všem studentům k jejich úspěchu blahopřejeme!