„KRAJSKÁ ODYSEA“

Tři družstva tvořena žáky 3. A:

  1. den – Lavičková Linda, Viktorija Pavlišová, Martin Motlík, Vojtěch Henc, Tomáš Vávra, Michal Makuka
  2. den – Kristýna Vocilková, Michal Vepryk, Vojtěch Kůrka, Kateřina Krylová, Patrik Domasta
  3. den – Černý Ondřej, Bartoš Martin, Doskočil Radek, Hartman Václav, Ondřej Kopta, Josef Svoboda

Jednalo se o projekt, kdy byly vytvořeny skupiny žáků základních a středních škol. Skupiny měly za úkol nejprve vyplnit test se stavařskými i logickými otázkami. Dále následovala praktická část, kdy žáci dostali za úkol podle výkresu vyzdít z pórobetonových tvárnic roh zdi s otvorem za pomoci ochranných pomůcek a připraveného nářadí. Následoval zábavný test, rozpoznání architektonických památek. Na závěr proběhlo vyhodnocení a vyhlášení výsledků. Žáci vítězných družstev postoupili do krajského kola. Soutěžící museli prokázat schopnost čtení výkresu, manuální a praktickou zručnost, vzájemnou spolupráci a dodržovat přitom technologické postupy i BOZP.