Informace pro žáky školy:

Od 11. 3. 2020 probíhá výuka distanční formou. Učivo, úkoly a další výukové materiály budou zveřejňovány na Bakalářích případně zasílány třídními učiteli.