Další úspěch Martina Motlíka v SOČ

V letošním roce proběhla krajská přehlídka  Středoškolské odborné činnosti netradičně formou online obhajob prací studentů. Forma byla letos netradiční, ale zůstala zachována tradice úspěšné reprezentace žáka SPŠ stavební a Obchodní akademie v Kadani Martina Motlíka. Po úspěších s pracemi věnovanými památkám Klášterce nad Ohří a Kadaně, kdy reprezentoval Ústecký kraj na celostátních přehlídkách SOČ a vysloužil si i ocenění v projektu České hlavičky, si tentokrát zvolil opravdu náročné téma v kategorii č.12 Učební pomůcky a didaktická technologie s názvem Simulace deformací stavebních konstrukcí. Práce je návrhem učební pomůcky určené pro studenty stavebních oborů na středních školách. Zabývá se znázorněním statických principů, které platí u stavebních konstrukcí. Pomůcka je založena na vizualizacích, které byly vytvořeny pomocí výpočetního programu RSTAB od společnosti Dlubal software. Tvorba práce trvala přibližně rok. Studenti by tyto poznatky mohli využít při výuce odborných předmětů, ale také v praxi v rámci BIM projektování. Martin svoji práci bude obhajovat v republikovém kole a určitě své zkušenosti využije v brzké budoucnosti i při  studiu na vysoké škole.