Informace k otevření škol k 7. 12. 2020

Od 7. 12. 2020 bude výuka na středních školách probíhat prezenčně i distančně – rotačně po týdnech.

Prezenční výuka od 7. 12. 2020 bude pro první ročníky – 1. A, 1. B, 1. E a pro část třetích ročníků – 3. A, 3. B. Druhé ročníky 2. A, 2. B, 2. OA a třetí ročník 3. OA se budou nadále učit distančně.

Prezenční výuka od 14. 12. 2020 bude pro druhé ročníky – 2. A, 2. B, 2. OA a pro třetí ročník – 3. O A,. První ročníky 1. A, 1. B, 1. E a třetí ročníky 3. A , 3. B se budou učit distančně.