Seznam přijatých uchazečů v prvním kole přijímacího řízení

Zápisové lístky je možné odevzdat osobně – 19. 5. 2021 do 16:00, jinak pondělí a středa od 7:00 do 17:00. Ostatní dny od 7:00 do 15:00. Zápisové lístky je také možné poslat prostřednictvím pošty.