Informace k testování žáků 6.9.2021

Od 8.00 bude třídnická hodina, v průběhu které proběhne testování žáků. Žáci, kteří splňují podmínky bezinfekčnosti tím, že doložili, že jsou očkováni, případně prodělali COVID- 19, mohou přijít do školy až na 2. vyučovací hodinu.