Výstava VODA 2020

Výstavu VODA 2020, kterou pořádá ve spolupráci s naší školou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a Český svaz stavebních inženýrů (ČSSI) si začátkem prosince prohlédli také vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ ÚK Mgr. Roman Kovář a předseda Technologické agentury ČR profesor Petr Konvalinka.