Testování


V souladu s mimořádným opatřením probíhá testování všech žáků i zaměstnanců školy. K testování používáme testy Sejoy. Testování probíhá na začátku první hodiny ve třídách podle rozvrhu. Pro ty, kteří přijdou do školy později, platí povinnost otestovat se neprodleně po příchodu do školy v místnosti určené pro testování (přízemí vedle šaten).