Státní hrad a zámek Bečov

V úterý 5. 4. 2022 žáci 2. ročníků absolvovali projektový den na středověkém hradě Bečov. Projektový den byl realizován v rámci projektu Šablony II. Program se skládal ze 4 bloků: Pluhovský palác a jeho prohlídka; Bečovský hrad pod lupou;  „ Den na hradě – Co jsme si z hradu odnesli“ (práce s pracovními listy); Cesta v čase a prostoru – prohlídka okolí hradu po nově zbudované naučné stezce. Žáci měli možnost zhlédnout relikviář sv. Maura, který je unikátní památkou evropského významu.