Exkurze žáků

Dne 25. 5. 2022 měli žáci tříd 1. A a 1. B (studijní zaměření Pozemní stavitelství a Management ve stavebnictví) možnost si prohlédnout stavbu bytového domu v Praze Vokovice II. Exkurze se uskutečnila díky spolupráci s architektonickou a projekční firmou Loxia, jejíž zástupci Bc. Matouš Fejfar a Ing. arch. Jana Mastíková žáky stavbou provedli a ukázali jim stavební práce v jednotlivých etapách výstavby.

Na exkurzi v Praze navázala dne 26. 5. 2022 přednáška ve škole s názvem „Škola projektování – aneb co tu děláme?“. Zástupci architektonické a projekční firmy Loxia, Bc. Matouš Fejfar a Ing. arch. Jana Mastíková, žáky poutavou a zábavnou formou seznámili s jejich projektovou činností, cílem bylo motivovat žáky pro práci ve studovaném oboru.

Dne 23. 5. a 24. 5. 2022 se žáci tříd 1. A a 1. B (studijní zaměření Pozemní stavitelství a Management ve stavebnictví) zúčastnili exkurzí do Prefa Žatec a Stavebnin Trident Group ve Všehrdech.

V Prefa Žatec měli žáci možnost vidět výrobu železobetonových prefabrikátů,  seznámili se s jednotlivými surovinami, ze kterých se beton vyrábí, se sortimentem výrobků a jejich konkrétním použitím na stavbě.

Ve stavebninách Trident Group ve Všehrdech si žáci prohlédli areál stavebních materiálů, stavebních strojů a vybavení, které se pří stavebních pracích používají. Důraz byl kladen zejména na současně aktuální požadavky na úspory energií, tj. výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů.